Netwerkgids

Voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen is onvoldoende passende zorg voorhanden. Daarom is vanuit het programma Volwaardig Leven het project ‘Netwerkgids’ gestart. Hierbij gaan netwerkgidsen (gespecialiseerde cliëntondersteuners) deze mensen en hun naasten helpen om de juiste zorg te vinden. We voeren dit project uit samen met zorgorganisatie 's Heeren Loo.

Een groeiende groep mensen met complexe problematiek loopt vast in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om mensen met een verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblematiek. Het uitblijven van passende zorg leidt bij hen tot verergering van hun problemen. Dit heeft grote impact op hen, hun naasten en hun sociaal leven en leidt vaak tot schrijnende situaties.

Intensievere en langdurigere ondersteuning

Tijdens het project krijgen cliënten en hun naasten ondersteuning van een netwerkgids. De netwerkgids is gespecialiseerd in complexe problematiek en kan een intensievere en langdurigere ondersteuning bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. Ze gaan in gesprek met zorgaanbieders en zoeken oplossingen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening. Desgewenst wordt ook een ervaringsdeskundige betrokken bij de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning.

Volwaardig leven

‘Netwerkgids’ is één van de vijf pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuners van het programma Volwaardig Leven. Met dit programma wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gehandicaptenzorg meer passend en toekomstbestendig maken. De pilot loopt tot maart 2021 en start met vijftig cliënten van ’s Heeren Loo. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Partoer brengt de resultaten van deze pilot in kaart. Ieder(in) steunt en toetst het project.

Om welke mensen gaat het?

Naar de voorbeeldcasussen.

Deel deze pagina

Contact

MEE in uw buurt

Neem contact op met MEE in uw buurt

0900 - 999 88 88

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt