illustratie van client in gesprek met ouders en clientondersteuner

Cliëntondersteuning

Op eigen kracht meedoen

Ook mensen met een beperking willen meedoen in de samenleving. Want net als elk ander mens, willen ze het liefst een gelukkig en waardevol leven leiden. Ze zíjn immers meer dan hun beperking! Maar naar school gaan, werken, zelfstandig wonen, hun gezondheid, sporten en het omgaan met regels en geld, kosten wel vaak meer energie en doorzettingsvermogen. Ook van hun omgeving. Dan kan een steuntje in de rug meer dan welkom zijn.

Bekijk hieronder de animatievideo over cliëntondersteuning van MEE.

 

Wat is cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) staat dat deze ondersteuning onafhankelijk, kosteloos en laagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt! Iedere burger kan daarom een beroep doen op kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld ter ondersteuning bij het keukentafelgesprek zijn, bij vraagstukken rondom participatie of bij de aanvraag van een voorziening. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren moeten hier actief op wijzen.

Cliëntondersteuning aanvragen?

Vraag bij de MEE in uw regio naar de mogelijkheden.

 

 1. Voor wie is cliëntondersteuning

  Cliëntondersteuning is er voor iedere burger, maar vooral kwetsbare burgers die minder zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf op kunnen komen hebben baat bij een onafhankelijke en professionele cliëntondersteuner. MEE wordt door de meeste gemeenten en alle zorgkantoren ingekocht om onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden.

  Lees meer
 2. Wat kan cliëntondersteuning voor mij doen?

  Co (cliëntondersteuner) is uw persoonlijke gids in zorg en ondersteuning.U kunt bij een cliëntondersteuner van MEE terecht voor vragen over het regelen van zorg en ondersteuning en voor zorgbemiddeling. Voor cliëntondersteuning hoeft u niet te betalen.

  Lees hier wat een Co voor u kan doen.
 3. Waar vraag ik cliëntondersteuning aan?

  Zoekt u cliëntondersteuning voor uzelf, uw familielid of kennis, of uw cliënt of patiënt? Neem dan contact op met de MEE in de buurt via de blauwe button rechtsboven. Of via 0900 999 88 88.

  Meer info
 4. Werkwijze

  MEE ondersteunt cliënten, zodat ze grip krijgen op hun leven. Samen met de cliënt en eventueel zijn of haar netwerk bekijken wij wat nodig is. Lees hier meer over onze werkwijze.

  Ontdek de werkwijze
 5. Aanbod

  MEE biedt ondersteuning en zorg voor mensen voor mensen met een beperking op verschillende manieren. Afhankelijk van de vraag ligt het accent op arbeid, vervoer, financiën, zorg, wonen of een ander leefgebied.

  Ontdek ons aanbod