Actueel

Overzicht van actuele items

 1. Minister wil Wlz-cliëntondersteuning voorafgaand aan CIZ-indicatie

  Geplaatst op 28 juli 2020 in Nieuws

  Minister De Jonge wil cliëntondersteuning Wlz (Wet langdurige zorg) beschikbaar stellen voor begeleiding bij het aanvragen van een Wlz-indicatie bij het CIZ.

  Meer informatie
 2. Grote impact corona op werk cliëntondersteuner

  Geplaatst op 23 juli 2020 in Nieuws

  COVID-19 en de genomen maatregelen hebben een sterke invloed op cliëntondersteuning.
  Voor het werk van cliëntondersteuners is de ontmoeting met hun cliënten essentieel. Toen corona zijn intrede deed in Nederland en zij vanuit huis moesten werken, werden zij dan ook geconfronteerd met praktische problemen.

  Meer informatie
 3. Vooral kwetsbare werknemers slachtoffer coronacrisis

  Geplaatst op 16 juli 2020 in Nieuws

  De coronacrisis treft niet iedere werknemer even hard. Het grootste risico om hun baan te verliezen hebben mensen met een flexibel dienstverband in een sector die naar verwachting gaat krimpen. Relatief veel werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond, laag opgeleide mensen en mensen met een arbeidsbeperking voldoen aan beide criteria.

  Meer informatie
 4. Sociaal Planbureau waarschuwt voor overbelasting mantelzorgers bij tweede coronagolf

  Geplaatst op 14 juli 2020 in Nieuws

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau adviseert om bij een mogelijke tweede coronagolf nadrukkelijker rekening te houden met het belang en de specifieke situatie van de mantelzorgers. Bijvoorbeeld bij de te maken keuzes over het afschalen of stopzetten van de thuiszorg en dagbesteding bij een nieuwe golf.

  Meer informatie
 5. Gemeente Apeldoorn schakelt cliëntondersteuners in voor advies overgang GGZ naar Wlz

  Geplaatst op 13 juli 2020 in Nieuws

  Om ggz-cliënten, die nu nog onder Wmo vallen, onafhankelijk advies te kunnen geven over een eventuele overgang naar de Wlz per 1 januari 2021, zet de gemeente Apeldoorn cliëntondersteuners met kennis van de Wlz in. Daarmee loopt de gemeente voor op andere gemeenten.

  Meer informatie
 6. Gemeenten en zorgkantoren zetten Co in

  Geplaatst op 23 juni 2020 in Nieuws

  De VNG en Zorgverzekeraars Nederland starten met een landelijke publiekscampagne om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten.

  Meer informatie
 7. Online werkconferentie Hulpkaart

  Geplaatst op 16 juni 2020 in Nieuws

  Op 23 juni vindt online de eerste werkconferentie over de Hulpkaart plaats. Iedereen met interesse in de Hulpkaart is van harte uitgenodigd om deel te nemen. Deelname is gratis.

  Meer informatie
 8. Stop de tweedeling in cliëntondersteuning

  Geplaatst op 15 juni 2020 in Nieuws

  MEE NL roept de Tweede Kamer op werk te maken van domeinoverstijgende cliëntondersteuning. Drempelloze toegang tot cliëntondersteuning kan dure zorg voorkomen en draagt bij aan onderling begrip tussen cliënten en zorgaanbieders.

  Meer informatie
 9. Onderzoek toont risico coronamaatregelen voor kwetsbare mensen

  Geplaatst op 29 mei 2020 in Persberichten

  Het ontbreken van sociaal verkeer leidt bij kwetsbare groepen tot een verminderde kwaliteit van leven en tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Zo toont onderzoek van Nederlandse kennisinstellingen en maatschappelijke partners, gecoördineerd door de Universiteit van Amsterdam. Ruimere beleidsdoelen en een lokale aanpak bieden oplossingen.

  Meer informatie
 10. De cliëntondersteuner verdient een plek in de spotlights

  Geplaatst op 27 mei 2020 in Blog

  Voor kwetsbare mensen maakt de cliëntondersteuner het verschil tussen meedoen of aan de kant staan. Nu meer dan ooit. Ik ben zo trots op al onze cliëntondersteuners die in deze tijd, onzichtbaar voor het grote publiek, alles op alles zetten om kwetsbare mensen weer grip te geven op hun leven.

  Meer informatie