meedoen mogelijk maken

meedoen mogelijk maken

MEE gelooft in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. Samen met u zetten wij ons in voor een inclusieve samenleving. Ontdek hier hoe we dat doen.

Ons ideaal Dit is MEE NL

Dit is MEE NL

MEE NL is de coöperatie van de 20 MEE organisaties. Inclusie zit in ons hart. Dat dragen we uit in een samenspel tussen onze 3 labels: 
participatieprojecten, cliëntondersteuning en academie

Academie

Om meedoen mogelijk te maken heeft de MEE Academie een breed aanbod van training, scholing en kennisdeling met als doel deskundigheid te bevorderen van organisaties en professionals die in het werk te maken krijgen met mensen met een beperking.

Ontdek de Academie

Cliëntondersteuning

MEE NL ondersteunt de MEE-organisaties door het maken van landelijke afspraken over de borging van cliëntondersteuning.

Maak kennis met onze aanpak

Participatieprojecten

Meedoen is een mensenrecht. MEE NL zet projecten in om participatie van mensen met een beperking te vergroten. Hierdoor verbreden we het draagvlak voor inclusie.

Bekijk onze projecten

Het laatste nieuws van MEE NL