Toekomstcoach

De transitie van school naar werk is een grote verandering. Jongeren op praktijkscholen hebben baat bij een vaste steunpilaar om deze transitie goed te kunnen maken. Als de start naar volwassenheid positief verloopt, zal dit een duurzame bijdrage leveren aan de toekomst van deze jongeren. 

Een derde van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO) verlaat de school zonder diploma en van degenen die de school wel afmaken is bijna de helft niet in staat om zelf een baan te vinden. Dit terwijl hebben van werk zo belangrijk is om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Het gaat hier om kwetsbare jongeren met psychische, lichamelijke of verstandelijke problemen en waar sprake is van (dreigende) mulitproblematiek zoals overgewicht, schulden, verslaving en criminaliteit. Dit is niet alleen voor de jongeren zelf een groot probleem, maar ook voor de maatschappij als geheel.

Resultaat

De Toekomstcoach heeft als doel om zoveel mogelijk schoolverlaters van praktijkscholen een duurzame plek in de samenleving te geven. Deze jongeren leren met behulp van hun coach richting te geven aan hun leven, realistische dromen en doelstellingen te formuleren en deze te realiseren. Het streven is hierbij een solide basis creëren met gezonde financiën, op alle leefgebieden realistische doelen en waar mogelijk een betaalde baan. In de gevallen waar een baan niet mogelijk is, wordt naar een andere daginvulling gezocht. Dat kan vrijwilligerswerk, dagbesteding of een vervolgopleiding zijn. 

Uniek

De Toekomstcoach gaat in het laatste jaar op de praktijkschool met jongeren aan de slag met het verbeteren van vaardigheden, die nodig zijn om werkfit te zijn. Hierbij ondersteunt de coach bij het maken van een plan op alle levensgebieden. Op die manier creëert de Toekomstcoach samen met de jongere een stabiele situatie, waarin de jongere werkfit is en financieel weerbaar. Vervolgens helpt de coach de jongere bij het vinden van een goede startplek na het afronden van zijn of haar opleiding.

Pilot 

MEE start in september 2018 met een pilot Toekomstcoach op vijf Praktijkscholen in het land. Per jaar worden er 25 jongeren in het laatste jaar van de Praktijkschool begeleid. Het effect van de aanpak wordt door externe deskundigen gemeten met een daarvoor speciaal ontwikkeld systeem. De resultaten worden tussentijds gedeeld via diverse kanalen en netwerkbijeenkomsten. U kunt hier aangeven als u op de hoogte gehouden wilt worden. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Toekomstcoach of de Pilot Toekomstcoach neem dan contact op met Petra de Jong of vul het contactformulier in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.