Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking is vastgelegd in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en valt daarmee onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

De cliëntondersteuning die MEE biedt, is onafhankelijk. Onafhankelijkheid kan volgens ons op verschillende manieren worden bereikt:

  • door cliëntondersteuners zich te laten houden aan een beroepscode of statuut waarin professionele autonomie/ onafhankelijkheid is geborgd; 

  • door goede en voor de professional werkbare afspraken over werkprocessen, informatiedeling en verantwoordelijkheden;  

  • door duidelijke en werkbare afspraken over loskoppeling van cliëntondersteuning van gemeentelijke toegangsbeslissingen. In een protocol of werkwijze moet worden vastgelegd dat in een wijk- of gebiedsteam, een cliëntondersteuner niet betrokken mag zijn bij het proces van formele besluitvorming van toekenning van een (maatwerk)voorziening of pgb. Er moet duidelijk worden vastgelegd dat beide functies in ieder geval niet door een en dezelfde persoon mogen worden uitgevoerd;

  • door goede informatie aan cliënten over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en over de afspraken die zijn gemaakt over borging van onafhankelijkheid in het besluitvormingsproces;

  • door vast te leggen in werkwijze en communicatie dat een cliënt bij twijfel altijd het recht heeft om te vragen om een andere cliëntondersteuner. Dit hoeft de cliënt niet te onderbouwen. De behoefte bij de cliënt hieraan is voldoende, dus ongeacht de reden;

  • door naast cliëntondersteuning via het wijk- of gebiedsteam ook cliëntondersteuning aan te bieden, die los staat van de betreffende gemeente. Gemeenten kunnen dit als aparte dienst inkopen. Zeker in gemeenten waarin het wijkteam een beperkte reikwijdte heeft is dit van belang;

  • door toezicht vanuit de cliëntenraden en -organisaties op het beleid van de gemeenten en de kwaliteit van de cliëntondersteuning. 

 

Visie MEE op cliëntondersteuning

Download hier de MEE positon paper cliëntondersteuning (pdf).