illustratie van inclusie

Sociaal Netwerk Versterking

Een samenleving waarin kwetsbare mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun toekomst. Daar werkt MEE dagelijks aan. MEE faciliteert de cliënt en zijn netwerk om samen een plan te ontwikkelen. We noemen dit Sociale Netwerk Versterking (SNV). We delen deze kennis met andere professionals in onze trainingen.

Omslag in denken en doen

Sociale Netwerk Versterking vraagt een omslag in denken en doen voor alle medewerkers in een organisatie. Omdat Sociale Netwerk Versterking om een kanteling vraagt in de basishouding, attitude en verwachtingen van zowel de klant als de professional, spreken we niet van een methodiek maar van een manier van werken.

Werkwijze

Om iemand zelf verantwoordelijk te maken voor de oplossing van zijn problemen en hier zijn netwerk bij te betrekken, doorloop je een proces. Het start bij het levensverhaal van de persoon. Vervolgens breng je samen met de persoon en de mensen die dichtbij hem staan, het netwerk in kaart.

Hierna volgt het organiseren van een meedenkbijeenkomst, waarin de persoon een plan voor de toekomst maakt met zijn netwerk. Zonder aanwezigheid van professionals. Als laatste vormt de persoon een basisteam met een aantal mensen, om ervoor te zorgen dat het plan uitgevoerd wordt.

Nieuwsgierig geworden? 

Bekijk ons trainingsaanbod Sociale Netwerk Versterking in uw regio: