Personen met verward gedrag

Steeds duidelijker wordt dat het bij personen met verward gedrag niet alleen om mensen met een psychiatrische problematiek gaat. Ook niet-zichtbare beperkingen als niet-aangeboren hersenletsel (NAH), lichte verstandelijke beperkingen (LVB) en autisme (ASS) kunnen een rol spelen. Bij de aanpak van personen met verward gedrag is het daarom belangrijk om deze beperkingen te herkennen en weten hoe er mee om te gaan.

De regionale MEE-organisaties en MEE NL bieden samen met regionale en landelijke samenwerkingspartners activiteiten, die voorzien in de noodzakelijke kennis, vaardigheden en inzet als het gaat om mensen met NAH, LVB en ASS en (vermeend) verward gedrag.

Meer over de activiteiten van MEE rondom personen met verward gedrag

Deel deze pagina

Contact

Dominique van Toorn-Gierlings

Programmamanager MEE Academie

Neem contact op met Dominique van Toorn-Gierlings

06 304 245 12 d.v.toorn@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt