etende mensen bij een barbeque

Ons ideaal

Een inclusieve samenleving

Ons ideaal is een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht. Wij streven naar een samenleving waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking. Waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden.

Bekijk hieronder de YouTube video over het ideaal van MEE:

 

Participatie is de basis voor inclusie

Net als iedereen willen ook mensen met een beperking van waarde zijn en hun talenten benutten. Ze willen meedoen in alle onderdelen van het leven. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet altijd. Mensen met een beperking willen grip op hun leven, zodat ze volwaardig kunnen meedoen. De een heeft hierbij meer behoefte aan ondersteuning dan de ander.

Geloof in eigen mogelijkheden 

De samenleving is nog niet altijd voldoende ingericht op de participatie van mensen met een beperking. Hierin hebben wij een belangrijke maatschappelijke opdracht: wij zetten graag onze specifieke kennis van beperkingen in om lokale voorzieningen en instanties te versterken in het aanbod voor en de omgang met mensen met een beperking.

Door onze ondersteuning durven mensen met een beperking weer te geloven in hun eigen mogelijkheden. Door zelf keuzes te maken en de regie te voeren over hun leven wordt de kwaliteit van hun bestaan vergroot. Bovendien wordt door onze ondersteuning in veel gevallen een groter beroep op voorzieningen voorkomen of uitgesteld.