Oudere Indische dame tegen boom

Checklist aanpak mensen met verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen

Onder regie van de gemeenten werken lokale ketenpartners op meerdere domeinen samen aan een sluitende aanpak van mensen met verward gedrag. De kern bestaat uit partners op het gebied van (openbare) geestelijke gezondheidszorg, de veiligheidsketen (politie, justitie, reclassering, handhaving), zorg- en welzijnsorganisaties. Voor mensen met  een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH), een lichte verstandelijke beperking (LVB) of autisme (ASS) vraagt dit om betrokkenheid van ervaringsdeskundigen, hulpverleners en organisaties met kennis van en ervaring met deze doelgroepen.

Inspanningen op verschillende fasen richten

Veel inspanningen rondom mensen met verward gedrag richten zich op de acute situatie van verwardheid, want dan is er een grote noodzaak. Vaak zijn dit de situaties die als ‘incidenten’ in de media verschijnen en de beeldvorming bepalen. Maar de fasen van het stabiliseren en voorkomen zijn net zo belangrijk.

Dit besef komt steeds meer tot uiting in de praktijk en in de gemeentelijke en regionale plannen van aanpak voor personen met verward gedrag.

Initiatieven niet-zichtbare beperkingen en verward gedrag

MEE NL heeft de initiatieven geïnventariseerd, die zich richten op niet-zichtbare beperkingen en verward gedrag. De belangrijkste elementen hieruit hebben we verwerkt tot een handreiking met checklist voor lokale en regionale betrokkenen.

Hiermee kunt u nagaan of de door u gekozen benadering voldoende rekening houdt met mensen met niet-zichtbare beperkingen. En u kunt zich laten inspireren door initiatieven, die gericht zijn op mensen met NAH, LVB en ASS. 

Met deze handreiking met checklist willen MEE NL en de MEE-organisaties bijdragen aan een passende benadering voor mensen met niet-zichtbare beperkingen en verward gedrag. Zowel op landelijk als regionaal niveau. 

Download hier de handreiking en checklist NAH, LVB en ASS bij personen met verward gedrag (pdf).

Meer activiteiten rondom personen met verward gedrag

Deel deze pagina

Contact

Dominique van Toorn-Gierlings

Programmamanager MEE Academie

Neem contact op met Dominique van Toorn-Gierlings

06 304 245 12 academie@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt