man met beperking met moeder en clientondersteuner in gesprek

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn volop bezig om hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugd en arbeidsparticipatie vorm te geven. Door de decentralisatie is er veel veranderd. Ook voor mensen met een beperking en chronische ziekte. Er wordt een nog groter beroep gedaan op hun zelfredzaamheid en hun netwerk. Onafhankelijke cliëntondersteuning is hierbij cruciaal. En dat valt sinds 1 januari 2015 ook onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Ondersteuning in uw regio

Bent u op zoek naar ondersteuning vanuit de regio? Ga dan naar de MEE Locator om MEE in uw buurt te vinden. 

Ga naar de MEE Locator.