rolstoelsporter op atletiekbaan rijdt voorbij een polsstokspringer

Wlz

Wet langdurige zorg

Mensen met een Wlz-indicatie en hun mantelzorgers kunnen gebruikmaken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. De MEE-consulenten geven informatie en advies over bijvoorbeeld het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en invulling van de zorg. Zij helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg‐ of ondersteuningsplan en bemiddelen tussen cliënt en zorgaanbieder als zij er samen niet uitkomen. De ondersteuning die MEE biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Dit is in de wet vastgelegd.

Op welke momenten?

Cliënten kunnen een beroep doen op MEE wanneer zij behoefte hebben aan:

 • Informatie en advies

  Over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden, cliëntrechten en/of wachttijden.
 • Een persoonlijk plan

  Iemand met een Wlz-indicatie kan voor het opstellen, evalueren en bijstellen van zijn persoonlijke plan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. In een persoonlijk plan kan de cliënt de invulling van zijn Wlz-zorg vastleggen: de wijze waarop de persoon zijn leven wenst in te richten, de gewenste leveringsvorm (verblijf in een zorginstelling, volledig/modulair pakket thuis, persoonsgebonden budget) en eventueel de inzet van zorgverleners.
 • Het vinden van een passende zorgaanbieder

  MEE kan de cliënt bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als deze heeft gekozen voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT).
 • Een zorgplan

  Cliënten die (gaan) verblijven in een instelling, maken met de zorgaanbieder afspraken over de invulling van de zorg die worden vastgelegd in een zorgplan. Een cliëntondersteuner kan helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen ervan. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de zorgplanbespreking, maar ook om de cliënt tijdens het gesprek bij te staan.
 • Bemiddeling

  De cliënt kan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner wanneer deze het met zijn zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van zijn zorgvraag:
  • als de cliënt vindt dat de zorgaanbieder binnen de grenzen van het indicatiebesluit verkeerde, te weinig zorg of te weinig samenhangende zorg levert;
  • als de cliënt van mening is dat de zorgaanbieder de bepalingen over de zorgplanbespreking en het zorgplan niet nakomt.

Aanvragen van onafhankelijk cliëntondersteuning

Mensen met een CIZ-indicatie voor langdurige zorg en hun mantelzorgers kunnen voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE.

Meer informatie over Wlz

Heeft u meer informatie nodig voor het regelen van langdurige zorg conform de Wlz? Kijk dan eens op www.meeroverwlz.nl. Hier staat de benodigde informatie bij elkaar, gedoseerd in korte teksten en in duidelijke taal. 

Voor mensen die informatie liever van papier lezen, heeft MEE NL boekjes ontwikkeld met dezelfde informatie als op de website. Deze zijn bij iedere MEE-organisatie verkrijgbaar. 

Deel deze pagina

Contact

MEE in uw buurt

Neem contact op met MEE in uw buurt

0900 - 999 88 88

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt