illustratie van man en vrouw aan tafel in gesprek

Werkwijze Participatieprojecten

Wie mee wil doen, moet dat ook kunnen. MEE adviseert en ondersteunt partners bij de investering in mensen met een beperking. In personeels- en talentmanagement, wet- en regelgeving, en op belangrijke leefgebieden zoals financiën, wet & regelgeving, wonen & leven en vrienden & relaties. We doen dit: 

Proactief

Met de kennis vandaag, bereiden we u voor op de toekomst. Vanuit die proactieve houding ontwikkelen we participatieprojecten die toekomstige problemen - en daarmee gepaard gaande kosten - kunnen voorkomen. 

In samenwerking met partners

Wij richten ons op de voorwaarden die nodig zijn om meedoen mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Daarom werkt MEE NL op landelijk niveau en de MEE-organisaties op regionaal niveau samen met partners in zowel het publieke als het private domein. Denk hierbij aan de overheid, het bedrijfsleven, cliëntorganisaties, maatschappelijke organisaties en zorginstanties. Samen met een óf meerdere partners zetten wij projecten op die we vervolgens op lokaal, regionaal of landelijk niveau inzetten.

Binnen het publieke en private domein

Onze dienstverlening is gericht op zowel het publieke als het private domein. Voor elk van deze domeinen bieden wij gerichte oplossingen en maatwerk adviezen, maar we kijken ook graag met u naar publiek-private samenwerkingen.  

Met een bijzondere aanpak

We werken vanuit de gedachte dat mensen prima in staat zijn om zelf ideeën en oplossingen aan te dragen voor succesvolle participatie. MEE ondersteunt en activeert, daar waar zelfsturing en zelforganisatie tekort schiet. We hanteren een unieke en integrale aanpak. Onze werkwijze is gericht op de versterking van de eigen kracht en optimale inzet van het sociale netwerk.

Integrale benadering

We laten ons niet tegenhouden door schotten, maar verbinden altijd de verschillende leefdomeinen met elkaar. Daarvoor stimuleren we samenwerkingsverbanden met verschillende partijen.

Deel deze pagina

Contact

Petra de Jong

Programmamanager Arbeid

Neem contact op met Petra de Jong

06 53 38 56 20 p.d.jong@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt