jongen is trots op het eten wat hij heeft gekookt

Werkwijze cliëntondersteuning

MEE ondersteunt mensen met een beperking, zodat ze grip krijgen op hun leven. Onafhankelijk van aanbieders, gemeenten en verzekeraars bekijken we bij MEE wat nodig is voor de cliënt. We kijken naar de mogelijkheden van de mensen, hun leefsituatie, talenten en wensen. En we bouwen aan hun kracht!

Levenslang én levensbreed

Een beperking heb je voor het leven. Ondersteuning dus ook. Maar onze ondersteuning is niet alleen levenslang, maar ook levensbreed. Door alle wetten en leefgebieden heen, op alle vlakken van iemands leven, waar ondersteuning bij nodig is. We betrekken daarbij ook het sociaal netwerk van onze cliënten. Want ook de mensen uit dat netwerk maken meedoen mogelijk.

Om vast te stellen wat iemand nodig heeft om zelfredzaam te zijn of om te kunnen participeren, is het nodig om breed te kijken naar de situatie of de vraag van de cliënt. We kijken daarom niet alleen naar welke zorg de persoon in kwestie nodig heeft, maar naar het volledige leven van hem. Wat is zijn kwaliteit van leven? Welke belemmeringen ervaart de persoon (als gevolg van zijn beperking)? Het accent kan liggen op de zorg, maar ook op onderwijs, werk, wonen, relaties, vrije tijd, etcetera. Dat betekent dat deze persoon niet alleen met de Wmo of de Wlz te maken heeft, maar mogelijk ook met andere wetten zoals de Jeugdwet, de Participatiewet en passend onderwijs. Een beperking heeft immers effect op alle aspecten van iemands leven.

  1. Cliëntondersteuning in de wet

    Het recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning is zowel in de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) als in de Wet langdurige zorg (Wlz) opgenomen.

    Cliëntondersteuning in de wet
  2. Onafhankelijke cliëntondersteuning

    Vertrouwen van de cliënt in de ondersteuner is essentieel voor het kunnen bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheid. Bij het versterken van de positie van de cliënt moet de ondersteuner zich namelijk naast de cliënt kunnen opstellen, waarbij hij soms zelfs tegenover gemeente en andere instanties kan komen te staan.

    Onafhankelijke cliëntondersteuning