mark bakker geeft les

Werkwijze Academie

De veranderingen op het gebied van zorg en welzijn, werk, jeugdhulp en onderwijs vragen een andere houding en competenties van professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met een beperking. Het is namelijk niet altijd eenvoudig om iemand met een beperking te herkennen en passende ondersteuning te kunnen bieden. Doordat we bij MEE midden in de praktijk staan en uw regio kennen, kunnen wij u ondersteunen bij het versterken van de competenties van u of uw medewerkers. Wij bieden de kennis in vele vormen, passend bij uw situatie en uw vraag.

Academie

Via de academie van MEE NL heeft u toegang tot de expertise van het landelijk dekkende netwerk van de MEE-organisaties. Gezamenlijk bieden we landelijke kennisproducten, zoals advies en e-learning én bieden we lokaal maatwerk. Trainingen worden - zo veel als mogelijk - dicht bij huis aangeboden door trainers van de MEE-organisatie die uw regio kennen. Op de aanbod-zoekpagina op deze site kunt u in veel vormen gericht advies, bestaande trainingen en maatwerk kennisoplossingen vinden van MEE NL en de lokale MEE-organisaties.

Onderscheidende kennis van MEE

In het kennisaanbod van MEE komen vaak 2 belangrijke thema's  terug, waarin MEE onderscheidend is: 

 • Herkennen en erkennen van beperkingen
 • Sociale netwerkversterking (SNV)

Herkennen en erkennen van beperkingen

De medewerkers van MEE hebben een jarenlange ervaring met het overbrengen van hun unieke kennis over, en ervaring met, mensen met een beperking. Of dit nu om een verstandelijke, lichamelijke, psychische of chronische beperking gaat of een vorm van autisme. We bieden beproefde trainingen die inzicht geven in de problemen, waarmee mensen met een beperking geconfronteerd worden. En ook over de vele verschijningsvormen waarin beperkingen zich voordoen.  We bieden professionals en vrijwilligers handvatten voor de communicatie  afgestemd op hun eigen praktijkervaringen.

Ontdek dit trainingsaanbod

Sociale Netwerk Versterking

Mensen zijn heel goed in staat om met hun sociale omgeving zélf besluiten te nemen, passende oplossingen te vinden en plannen te maken. Bovendien zijn professionele hulpverleners niet 24 uur per dag, levenslang en levens-breed in de directe omgeving van de klant aanwezig zoals familie en vrienden. MEE werkt daarom vaak met de werkwijze Sociale Netwerk Versterking (SNV). Dat is een werkwijze waarmee de klant samen met zijn sociale netwerk verkent. Samen met het netwerk neemt hij besluiten en maakt hij, zonder de aanwezigheid van professionals, een plan voor de toekomst. Het resultaat zijn duurzame oplossingen die gedragen worden door de klant en zijn omgeving, ook als de professional weer is vertrokken.

MEE traint professionals in Sociale Netwerk Versterking. De trainers zijn zelf ervaren in de toepassing ervan en weten als geen ander over te brengen om welke aanpassingen in houding deze werkwijze vraagt.
Ontdek meer over SNV

 1. Herkennen en erkennen van beperkingen

  Dit trainingsaanbod bieden wij landelijk aan, lees hieronder meer over het trainingsaanbod 'Herkennen en erkennen van een beperking'!

  Ontdek dit trainingsaanbod
 2. Sociale Netwerk Versterking

  SNV (Sociale Netwerk Versterking) richt zich op het samenwerken met het sociale netwerk van het gezin, een volwassene of een kind. De klant verkent en werkt samen met zijn sociale netwerk.

  Ontdek meer over SNV

Deel deze pagina

Contact

Matthijs Veldt

Programmamanager Academie

Neem contact op met Matthijs Veldt

06 83 22 19 01 m.veldt@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt