mark bakker geeft les

Werkwijze Academie

De veranderingen op het gebied van zorg en welzijn, werk, jeugdhulp en onderwijs vragen een andere houding en competenties van professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met een beperking. Het is namelijk niet altijd eenvoudig om iemand met een beperking te herkennen en passende ondersteuning te kunnen bieden. Doordat we bij MEE midden in de praktijk staan en uw regio kennen, kunnen wij u ondersteunen bij het versterken van de competenties van u of uw medewerkers. Wij bieden de kennis in vele vormen, passend bij uw situatie en uw vraag.

Academie

Via de academie van MEE NL heeft u toegang tot de expertise van het landelijk dekkende netwerk van de MEE-organisaties. Gezamenlijk bieden we landelijke kennisproducten, zoals advies en e-learning én bieden we lokaal maatwerk. Trainingen worden dicht bij huis aangeboden door trainers van de MEE-organisatie die uw regio kennen. Op de aanbod-zoekpagina op deze site kunt u in veel vormen gericht advies, bestaande trainingen en maatwerk kennisoplossingen vinden van MEE NL en de lokale MEE-organisaties.

Onderscheidende kennis van MEE

In het kennisaanbod van MEE komen vaak twee belangrijke thema's terug, waarin MEE onderscheidend is: 

 • Het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking
 • Sociale netwerkversterking (SNV)
 1. Herkennen van en omgaan met mensen met een beperking

  MEE NL heeft een landelijke geaccrediteerd trainingsaanbod ‘herkennen van en omgaan met mensen met een beperking’. De medewerkers van MEE hebben een jarenlange ervaring met het overbrengen van hun unieke kennis over, en ervaring met, mensen met een beperking. Of dit nu om een verstandelijke, lichamelijke, psychische of chronische beperking gaat of een vorm van autisme. We bieden beproefde trainingen die inzicht geven in de problemen, waarmee mensen met een beperking geconfronteerd worden. En ook over de vele verschijningsvormen waarin beperkingen zich voordoen. We bieden professionals en vrijwilligers handvatten voor de communicatie afgestemd op hun eigen praktijkervaringen.

  Ontdek dit trainingsaanbod
 2. Sociale Netwerk Versterking

  MEE traint professionals in Sociale Netwerk Versterking. Het gaat om een verandering in basishouding namelijk dat een cliënt heel goed in staat is om met hun sociale omgeving zélf besluiten te nemen, passende oplossingen te zoeken en plannen te maken. Professionele hulpverleners zijn niet 24 uur per dag, levenslang en levens-breed in de directe omgeving van de klant aanwezig zoals familie en vrienden. MEE werkt daarom met de werkwijze Sociale Netwerk Versterking (SNV).

  Ontdek meer over SNV

Deel deze pagina

Contact

Dominique van Toorn-Gierlings

Programmamanager MEE Academie

Neem contact op met Dominique van Toorn-Gierlings

06 304 245 12 d.v.toorn@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt