Vacature

Als MEE staan wij voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Wij streven naar een samenleving waarin mensen in de eerste plaats op hun menszijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking. Iedereen wil van waarde zijn met zijn talenten en in alle onderdelen van het leven meedoen.

Vanaf 1 januari 2016 is MEE Nederland overgegaan in de coöperatieve vereniging MEE NL. De 20 regionale MEE-organisaties vormen de coöperatie. Wat MEE NL doet staat ten dienste aan hun functioneren.

MEE NL wil een ondernemende organisatie zijn die de kennis en expertise van de MEE-leden vermarkt. In dat kader kiest MEE NL ervoor om business to business te gaan ontwikkelen.

Momenteel hebben we geen vacatures.