een medewerker van mee die les geeft

Trainingen

De Nederlandse samenleving wordt steeds complexer. Tegelijkertijd wordt er steeds meer zelfredzaamheid verwacht. Voor mensen, die anders functioneren dan de gemiddelde Nederlander, is dit lastig. Zeker omdat een beperking lang niet altijd herkend wordt.

Daarom biedt MEE trainingen voor professionals, die in hun dagelijks werk te maken kunnen hebben met burgers, klanten, cliënten, patiënten, huurders, gedetineerden etc. met een beperking. 

Onze trainingen zijn gericht op: zelf ervaren (d.m.v. een Belevingscircuit), kennis opdoen en toepassing in de praktijk. We bieden deze trainingen in diverse vormen aan: als e-learning, open inschrijving en in-company.

 1. Lichte verstandelijke beperking (LVB)

  Voor professionals en vrijwilligers, die te maken hebben met mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) biedt MEE diverse trainingen voor het herkennen van en het omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking. 

  Meer over onze trainingen op gebied van LVB
 2. Autismespectrum-stoornis (ASS)

  Onze trainingen behandelen de theorie en kenmerken van autisme en hoe je autisme vervolgens als professional of vrijwilliger kunt herkennen in je werk en hoe je ermee om kunt gaan.

  Meer over onze trainingen op het gebied van autisme
 3. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

  De MEE Academie biedt trainingen voor het herkennen van en omgaan met mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Deze training is voor iedereen die beroepsmatig te maken kan krijgen met mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

  Meer over onze trainingen op gebied van NAH
 4. Sociale Netwerkversterking (SNV)

  Een samenleving waarin kwetsbare mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun toekomst. MEE faciliteert de cliënt en zijn netwerk om hiervoor samen een plan te ontwikkelen: Sociale Netwerk Versterking (SNV). We delen deze kennis met andere professionals in onze trainingen.

  Meer over de training SNV
 5. Sporten en bewegen met beperking

  Met deze e-learning leer je hoe je mensen met een beperking (individueel) kunt doorgeleiden naar passend sport- of beweegaanbod.

  Sporten en bewegen met beperking