MEE NL2

De preventieve kracht van MEE (brochure)

PDF Document, 1.39 MB Geplaatst op 21 augustus 2016

MEE ondersteunt jaarlijks ongeveer 100.000 mensen met een beperking. In toenemende mate gaat het in onze cliëntondersteuning om complexe problematiek, op meerdere levensgebieden tegelijk.

Zoals opvoeding, leren, werken, vrienden, wonen, regelgeving en geldzaken. Een vraag of een probleem op het ene levensgebied hangt vaak sterk samen met ontwikkelingen of problemen op een ander levensgebied. Vaak zijn verschillende organisaties, instanties, wet- en regelgeving betrokken.

MEE zorgt voor samenhang in het ondersteuningsaanbod en kan daardoor een spil zijn in de coördinatie van informele ondersteuning (netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers) en formele ondersteuning (algemene en speciale voozieningen). Hiervoor is een integrale benadering van de situatie van onze cliënten nodig.

MEE kijkt vooral naar de mogelijkheden van mensen met een beperking. In de ondersteuning is het versterken van de eigen kracht en de inzet van het netwerk altijd het vertrekpunt om participatie (weer) mogelijk te maken.

In deze brochure vindt u algemene informatie over wat MEE doet voor mensen met een beperking en wat MEE te bieden heeft aan haar samenwerkingspartners.

Download bestand

Gerelateerd