Beperkingen en cliëntondersteuning

De MEE-organisaties hebben veel kennis over specifieke doelgroepen en beperkingen en over het vak cliëntondersteuning. Onder dit thema zijn publicaties te vinden die hier betrekking op hebben.

 1. Kortdurende ondersteuning en trainingen ter versterking van eigen kracht (leaflet)

  PDF Document, 0.16 MB

  Kortdurende cliëntondersteuning en trajectondersteuning zijn instrumenten om de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te vergroten.

  Download
 2. MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2017 (rapport)

  PDF Document, 3.32 MB

  Onze cliëntondersteuners signaleren bij de ondersteuning van mensen met een beperking en chronisch zieken dat deze mensen vaak knelpunten ervaren bij de uitvoering van de wetten waarin de zorg en ondersteuning geregeld zijn. Deze signalen hebben wij verzameld in de MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2017.

  Download
 3. Publieksversie MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2017 (brochure)

  PDF Document, 2.18 MB

  Ieder jaar brengt MEE een rapport uit met daarin de knelpunten waar mensen met een beperking en chronisch zieken tegen aanlopen bij de uitvoering van de wet- en regelgeving die de zorg en ondersteuning regelen. De knelpunten zijn verzameld door onze cliëntondersteuners. Dit jaar hebben we ook een korte publieksversie uitgebracht.

  Download
 4. MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2016 (rapport)

  PDF Document, 0.29 MB

  In deze rapportage staan de knelpunten in de uitvoering wetgeving beschreven, die mensen met een beperking en chronisch zieken belemmeren bij hun participatie.

  Download
 5. Rapportage Wlz casuïstiek en signalen juni 2016

  PDF Document, 0.56 MB

  Deze rapportage bevat casuïstiek en de signalen die de Wlz-cliëntondersteuners van MEE in de praktijk tegen zijn gekomen van januari 2015 tot en met mei 2016. Aan de hand van deze signalen casussen doen wij een aantal aanbevelingen om de knelpunten in de Wlz op te lossen.

  Download