Wheeler op atletiekbaan zet zijn rolstoel in elkaar

Wlz-folder MEE NL

PDF Document, 0.05 MB Geplaatst op 31 augustus 2016

Als u blijvend een intensieve zorgbehoefte heeft, dan kunt u aanspraak maken op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg kan (net als hun vertegenwoordiger of mantelzorger) gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Als

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en wilt u informatie en advies over:

  • welke vorm van zorg het beste bij u past?
  • bij welke zorgaanbieder u terecht kunt voor de gewenste zorg?
  • hoe het zit met wachttijden of uw rechten als cliënt?
  • hoe u invulling kunt geven aan uw persoonlijk plan, dat u nodig heeft voor zorg thuis (modulair pakket thuis) of voor een persoonsgebonden budget (pgb)?
  • hoe u uw persoonlijk plan of zorgplan kunt opstellen, evalueren of bijstellen?

Of ontvangt u al zorg van een zorgaanbieder, maar:

  • wilt u uw huidige zorg veranderen?
  • bent u niet tevreden over de zorg die u ontvangt?
  • wilt u hulp bij het opstellen van uw zorgplan, waarin de afspraken met uw zorgaanbieder staan?
  • wenst u dat er iemand met u mee gaat bij een (evaluatie)gesprek over uw zorgplan?
  • kunt u het niet eens worden over de invulling van de zorg?

Met al deze vragen kunt u terecht bij de MEE-organisatie bij u in de buurt. De Wet langdurige zorg geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Download de folder om te ontdekken hoe.

Download bestand