Rapportage Wlz casuïstiek en signalen juni 2016

PDF Document, 0.56 MB Geplaatst op 31 oktober 2016

Deze rapportage bevat casuïstiek en de signalen die de Wlz-cliëntondersteuners van MEE in de praktijk tegen zijn gekomen van januari 2015 tot en met mei 2016. Aan de hand van deze signalen casussen doen wij een aantal aanbevelingen om de knelpunten in de Wlz op te lossen.

MEE-consulenten komen bij de ondersteuning van mensen met een Wlz-indicatie complexe en schrijnende situaties tegen. Deze mensen helpen, is waar MEE voor staat en voor gaat.  

Mensen met toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) en hun netwerk kunnen een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuning van de 20 regionale MEE-organisaties. MEE NL heeft casuïstiek en signalen die de Wlz-cliëntondersteuners in de praktijk tegenkomen verzameld voor haar rapportage over onafhankelijk cliëntondersteuning Wlz. Deze rapportage gaat over de ervaringen sinds januari 2015 tot en met mei 2016 en geeft inzicht in de uitvoeringspraktijk van de onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz. De casuïstiek geeft een goed beeld van de cliënten die zich tot MEE wenden voor ondersteuning. De casussen beschrijven ook hoe complex, weerbarstig en tijdintensief cliëntsituaties soms zijn.

In de rapportage leest u ook aanbevelingen voor een aantal aandachtspunten en verbeterpunten.

Download hier ‘MEE Cliëntondersteuning Wlz – Rapportage onafhankelijke cliëntondersteuning’ (pdf) 

Download bestand