Meisje in rolstoel in schoolklas

Publieksversie MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2017 (brochure)

PDF Document, 2.18 MB Geplaatst op 11 mei 2017

Ieder jaar brengt MEE een rapport uit met daarin de knelpunten waar mensen met een beperking en chronisch zieken tegen aanlopen bij de uitvoering van de wet- en regelgeving die de zorg en ondersteuning regelen. De knelpunten zijn verzameld door onze cliëntondersteuners. Dit jaar hebben we ook een korte publieksversie uitgebracht.

Onze consulenten ondersteunen mensen met een beperking op alle leefgebieden en in alle levensfasen bij problemen die met hun beperking te maken hebben. Zij signaleren daarbij dat deze mensen vaak nog knelpunten ervaren bij de uitvoering van de wetten waarin de zorg en ondersteuning geregeld zijn, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs. 

Deze knelpunten hebben wij verzameld in de MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2017 (pdf), waarin ook aanbevelingen staan om ze op te lossen. Het rapport is bedoeld om zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen aan te zetten tot het aanpakken van de knelpunten waar mensen met een beperking mee worden geconfronteerd.

Om daarbij zoveel mogelijk mensen te bereiken, hebben we dit jaar naast de uitgebreide rapportage ook een kortere publieksversie uitgebracht. 

Download bestand

Gerelateerd