Ouderen in het vizier

Position paper 'Extra middelen cliëntondersteuning'

PDF Document, 0.11 MB Geplaatst op 05 juni 2018

Het kabinet Rutte III investeert extra in cliëntondersteuning. Deze kabinetsperiode is er € 55 miljoen euro beschikbaar en daarna € 10 miljoen per jaar. MEE heeft een visie op de investering hiervan.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het opzetten van de lokale infrastructuur. Lokale teams zetten zich in om burgers te helpen bij hun behoefte aan zorg en ondersteuning. Drie jaar na de decentralisatie van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet blijkt het voor bepaalde groepen desondanks lastig te zijn hun weg te vinden naar passende zorg en ondersteuning. Zij vallen tussen wal en schip.
Cliëntondersteuning kan juist bij deze groepen zorgen dat zij wel hun weg vinden en mee kunnen doen in de samenleving.

Wij pleiten ervoor dat het kabinet de extra middelen uit het regeerakkoord vooral inzet om te bevorderen dat juist die kwetsbare groepen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om naar vermogen mee te kunnen doen. Lees onze voorstellen.

Download bestand