MEE Trend- en signaleringsrapportage 2019

PDF Document, 1.70 MB Geplaatst op 01 juli 2019

Mensen met een beperking hebben grote moeite om passende zorg en ondersteuning te krijgen. Ze worden gehinderd door wet- en regelgeving en de wijze waarop de zorg is georganiseerd. De knelpunten die zij ervaren, verzamelen wij jaarlijks in ons Trend- en Signaleringsrapport.

In opdracht van meer dan 300 gemeenten, leveren 1600 cliëntondersteuners van MEE dagelijks ondersteuning aan mensen met een beperking. Dat doen ze op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Zij signaleren daarbij dat mensen met een beperking en/of chronische ziekte vaak ernstige knelpunten ervaren bij het verkrijgen van passende zorg en ondersteuning.

Aangrijpende verhalen

In de 'MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2019' leest u de signalen van MEE cliëntondersteuners, die we in 2018 hebben verzameld. In het rapport staan 17 praktijkverhalen van mensen die vastlopen in het zorgsysteem. Dit geeft een indringend beeld van de knelpunten waar mensen met beperkingen dagelijks mee te maken hebben.

Aanbevelingen

Veel van de gesignaleerde knelpunten vragen om het doorbreken van schotten in de wet- en regelgeving en het bieden van maatwerk. In het rapport doen wij daartoe een aantal aanbevelingen.
Wij willen met deze signalen zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen aanzetten tot het aanpakken van de knelpunten.

Download bestand

Gerelateerd