een keukentafelgesprek met een clientondersteuner

MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2018

PDF Document, 4.38 MB Geplaatst op 21 juni 2018

Mensen met een beperking worden bij het verkrijgen van passende zorg en ondersteuning gehinderd door wet- en regelgeving en de wijze waarop de zorg is georganiseerd. Deze knelpunten verzamelen wij jaarlijks in ons Trend- en Signaleringsrapport.

In opdracht van meer dan 300 gemeenten, leveren 1600 cliëntondersteuners van MEE dagelijks ondersteuning aan mensen met een beperking. Dat doen ze op alle levensgebieden en in alle levensfasen bij problemen die met hun beperking te maken hebben. Zij signaleren daarbij dat mensen met een beperking en/of chronische ziekte vaak nog knelpunten ervaren bij het verkrijgen van passende zorg en ondersteuning.

Indringend beeld

In de 'MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2018' leest u de signalen van MEE cliëntondersteuners, die we in 2017 hebben verzameld. Dit rapport geeft een indringend beeld van de belangrijkste knelpunten waar mensen met beperkingen dagelijks mee te maken hebben.

Aanpakken van knelpunten

Veel van de gesignaleerde knelpunten vragen om het doorbreken van schotten in de wet- en regelgeving en het bieden van maatwerk. Achterin het rapport doen wij daartoe een aantal aanbevelingen.

Onze bedoeling is om met deze en andere signalen zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen aan te zetten tot het aanpakken van de knelpunten waar mensen met een beperking mee worden geconfronteerd.

Download bestand

Gerelateerd