Jongeman in rolstoel wordt geduwd door vrouw

MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2017 (rapport)

PDF Document, 3.32 MB Geplaatst op 11 mei 2017

Onze cliëntondersteuners signaleren bij de ondersteuning van mensen met een beperking en chronisch zieken dat deze mensen vaak knelpunten ervaren bij de uitvoering van de wetten waarin de zorg en ondersteuning geregeld zijn. Deze signalen hebben wij verzameld in de MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2017.

Dit rapport geeft een indringend beeld van de belangrijkste knelpunten waar mensen met beperkingen mee te maken hebben. Zij voelen zich niet gehoord en moeten hard vechten en lang wachten om de zorg en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben, terwijl het voor deze groep al genoeg inspanning kost om naar vermogen mee te doen. In het rapport geven we daarvan voorbeelden van uit de praktijk. 

Het rapport begint met een aantal algemene knelpunten - zoals toegankelijkheid van de zorg, de financiering en onvoldoende aansluiting tussen domeinen- daarna gaan we in op de knelpunten per wet. We eindigen het rapport met een aantal aanbevelingen voor het oplossen van de knelpunten, zodat het voor mensen met een beperking mogelijk wordt mee te kunnen doen.

Onze bedoeling is om met de signalen en aanbevelingen in dit rapport zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen aan te zetten tot het aanpakken van de knelpunten waar mensen met een beperking mee worden geconfronteerd. Om daarbij zoveel mogelijk mensen te bereiken, hebben we dit jaar naast de uitgebreide rapportage ook een kortere publieksversie uitgebracht (zie bijlage).

We hopen dat ons rapport u helpt bij het herkennen van de knelpunten die voor u relevant zijn en dat onze aanbevelingen u inspireren tot het oplossen hiervan. Uiteraard zijn graag we bereid om u daarbij met raad en daad bij te staan. 

Van dit rapport is ook een kortere publieksversie (pdf).

Download bestand

Gerelateerd