MEE NL

MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2016 (rapport)

PDF Document, 0.29 MB Geplaatst op 21 augustus 2016

In deze rapportage staan de knelpunten in de uitvoering wetgeving beschreven, die mensen met een beperking en chronisch zieken belemmeren bij hun participatie.

Mensen met een beperking en/of chronisch zieken willen net als ieder ander meedoen in de samenleving en hun leven zelf vormgeven. De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking zijn opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Participatiewet. MEE ondersteunt mensen met een beperking en signaleert daarbij knelpunten, die de participatie van deze mensen belemmeren.

In deze rapportage staan de knelpunten beschreven, die de cliëntondersteuners van MEE in 2015 hebben gesignaleerd, zodat zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen een beeld krijgen van de knelpunten waarmee mensen met een beperking worden geconfronteerd. De bedoeling van deze rapportage is vooral een impuls te geven aan het aanpakken van deze knelpunten. Met als doel meedoen mogelijk maken voor mensen met een beperking.

Download bestand