Beperkingen en cliƫntondersteuning

De MEE-organisaties hebben veel kennis over specifieke doelgroepen en beperkingen en over het vak cliƫntondersteuning. Onder dit thema zijn publicaties te vinden die hier betrekking op hebben.

 1. Factsheet cliëntondersteuning Wlz

  PDF Document, 0.06 MB

  Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (Wlz indicatie, voorheen AWBZ) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

  Download Lees meer over de factsheet cliëntondersteuning
 2. Folder cliëntondersteuning Wlz voor mantelzorgers

  PDF Document, 0.05 MB

  U helpt uw naaste met het organiseren van de zorg, maar zo eenvoudig is dat niet altijd.
  MEE kan u helpen met raad en daad.

  Download Lees meer over deze folder
 3. Kortdurende ondersteuning en trainingen ter versterking van eigen kracht (leaflet)

  PDF Document, 0.16 MB

  Kortdurende cliëntondersteuning en trajectondersteuning zijn instrumenten om de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te vergroten.

  Download Lees meer over leaflet zelfredzaamheid
 4. MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2016 (rapport)

  PDF Document, 0.29 MB

  In deze rapportage staan de knelpunten in de uitvoering wetgeving beschreven, die mensen met een beperking en chronisch zieken belemmeren bij hun participatie.

  Download Lees meer over deze rapportage
 5. Ondersteuning in het kader van de Jeugdwet (leaflet)

  PDF Document, 0.24 MB

  MEE biedt ondersteuning met informatie, advies en cliëntondersteuning aan jeugdigen en hun ouders, die een hulpvraag hebben. Ook ondersteunen de MEE-organisaties gemeenten bij het beleid voor jeugdigen met een beperking. Een andere belangrijke functie van MEE is de coördinatie van de netwerken Integrale Vroeghulp (IVH)

  Download Lees meer over de jeugdwet leaflet
 6. Rapportage Wlz casuïstiek en signalen juni 2016

  PDF Document, 0.56 MB

  Deze rapportage bevat casuïstiek en de signalen die de Wlz-cliëntondersteuners van MEE in de praktijk tegen zijn gekomen van januari 2015 tot en met mei 2016. Aan de hand van deze signalen casussen doen wij een aantal aanbevelingen om de knelpunten in de Wlz op te lossen.

  Download Download hier het rapport Wlz casuïstiek en signalen juni 2016
 7. Wlz-folder MEE NL

  PDF Document, 0.05 MB

  Als u blijvend een intensieve zorgbehoefte heeft, dan kunt u aanspraak maken op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg kan (net als hun vertegenwoordiger of mantelzorger) gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Als

  Download Ga naar de Wlz foler