high five in de keuken

Participatieprojecten Publiek domein

Op alle leefgebieden kunnen er uitdagingen liggen voor iemand met een beperking; op het gebied van financiën, wet- en regelgeving, wonen en leven, vrienden en relaties. 

Ruime ervaring

Bij de realisatie van een inclusieve samenleving is MEE als geen ander in staat om samenwerking te stimuleren tussen publieke en private partijen. We hebben ruim 60 jaar ervaring en goede contacten met gemeenten, onderwijsinstellingen, UWV, welzijnswerk, (jeugd)gezondheidszorg en zorgaanbieders in het hele land. 

Een duurzame aanpak

Een leven op de rit krijgen, vraagt vaak in iedere levensfase en bij iedere verandering om begeleiding en ondersteuning. Die ondersteuning biedt MEE. Wij zijn uniek in de manier waarop we kijken naar de uitdagingen van mensen met een beperking: integraal, levensbreed en stelseloverstijgend. We doen dit in alle levensfasen en op ieder leefgebied. Hierdoor hebben we de kennis van alle wet- en regelgeving gericht op mensen met een beperking. We definiëren voorwaarden om de juiste basisvaardigheden te ontwikkelen om zelfstandig te functioneren. Deze voorwaarden zijn nodig om mensen zelfredzaam te laten zijn. Door kortdurend mensen op weg te helpen is te voorkomen dat er langdurige zorg nodig is.

Een brede blik

Talenten inzetten en benutten en erbij mogen horen is een groot goed in Nederland. Maar ook onze samenleving kent haar beperkingen. Achter veel problemen gaan beperkingen schuil, die niet altijd (op tijd) worden herkent. MEE helpt om met een brede blik te kijken, beperkingen en vragen te herkennen en leert ons ook hoe hiermee om te gaan. Om dit zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk dat onze participatieprojecten een groot bereik hebben. Om dit te realiseren, zetten we projecten op met (jeugd)zorg- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Deze samenwerkingen verbreden de blik van het onze samenleving. 

Meer weten wat dit voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

  1. Stem jij ook?

    Stem jij ook?’ is erop gericht mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en moeilijklerenden politiekbewust te maken en hen te leren gebruik te maken van hun stemrecht.

    Stem jij ook?