stadionstoelen van dichtbij

Participatieprojecten Privaat domein

MEE zet samen met het bedrijfsleven projecten in voor het vergroten van participatie.

Onze dienstverlening is er bijvoorbeeld op gericht om arbeidsparticipatie in het bedrijfsleven te stimuleren. Maar we zetten ook samen met het bedrijfsleven projecten in om ook op andere leefgebieden meedoen mogelijk te maken.

Enkele voorbeelden van succesvolle participatieprojecten zijn:

 • het bevorderen van financiële bewustwording (Smart met Geld, een project opgericht in samenwerking met de Rabobank);
 • succesvolle overgang van school naar werk (Navigator, een project opgericht in samenwerking met gemeenten, praktijkscholen en werkgeversservicepunten);  
 • mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, opleidings,- of werkrijp maken door oa. creëren van werkervaringsbanen (Supporters voor Supporters, een samenwerking tussen AZ, gemeente, UWV en 80 lokale ondernemers).

We nemen in deze projecten verschillende rollen aan, passend bij de specifieke situatie. Zo kan MEE een adviserende rol hebben, een uitvoerender zijn, fungeren als een coach of bijvoorbeeld een kennispartner. We hanteren zowel bestaande als maatwerk werkmethodieken.

Op de pagina 'Arbeidsparticipatie' leest u meer over deze tak binnen Participatieprojecten. Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor samenwerking? Neem dan contact met ons op!

 1. Arbeidsparticipatie

  Samen met de werkgever zoeken wij naar oplossingen voor de problemen die ontstaan op de werkvloer. Beperkingen leren kennen en begrijpen is een belangrijk aandachtspunt voor managers op de werkvloer.

  Lees meer over Arbeidsparticipatie
 2. Kitchen Impossible

  Ten onrechte denken sommige werkgevers dat mensen met een beperking niet geschikt zijn als werknemer. Wij zullen laten zien dat het anders kan en bieden 8 mensen met een beperking de kans van hun leven.

  Ga naar Kitchen Impossible