Onderzoek naar effecten sociale isolatie op levens kwetsbare mensen

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en ZonMw* voeren een gezamenlijk onderzoek uit naar de impact van sociale isolatie onder kwetsbare mensen, zoals ouderen, migranten en dak- en thuislozen. MEE is betrokken bij het kwalitatieve onderzoek onder mensen met een lichte verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en/of autisme.

Hiertoe zullen 15 cliëntondersteuners bij 2 verschillende MEE-organisaties regelmatig worden geïnterviewd over hun ervaringen met cliënten in relatie tot het thema. Dit onderzoek duurt drie maanden en is op 13 april 2020 gestart.

MEE NL-directeur Yvon van Houdt: “Wij vinden het van groot belang dat, in deze voor velen moeilijke tijd, grondig en wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de impact van de coronacrisis. Hiermee wordt namelijk de positie inzichtelijk van kwetsbare mensen, die nu meer dan ooit achter voordeuren verscholen blijven. Ook kunnen we met deelname aan het onderzoek bijdragen aan oplossingen voor de problematiek door sociale isolatie."

Lees de tussentijdse resultaten van dit onderzoek.

Klik hier voor meer informatie over dit project. 


*ZonMw: Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.