Actueel

Overzicht van actuele items

 1. Publiekscampagne Hulpkaart gestart

  Geplaatst op 23 oktober 2020 in Nieuws

  Op de Dag van de Psychische Gezondheid, is er een publiekscampagne over de Hulpkaart gestart in het noorden van het land. Het grote publiek wordt geattendeerd op het bestaan van dit kleine kaartje dat een groot verschil kan maken voor mensen die onbegrepen gedrag vertonen.

  Meer informatie
 2. Eén toegang noodzaak voor kwetsbare mensen

  Geplaatst op 15 oktober 2020 in Blog

  De ChristenUnie pleit deze week voor één loket voor burgers die hulp nodig hebben. Wij vinden dat ook belangrijk. Maar om mensen écht te helpen is drempelloze toegang tot cliëntondersteuning nodig.

  Meer informatie
 3. Netwerkgids zorgt voor passende zorg én meer rust bij naasten

  Geplaatst op 13 oktober 2020 in Nieuws

  De zoektocht naar een passende (zorg)plek voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek duurt vaak meerdere jaren. Onderzoek toont aan dat voor hen een intensievere en langdurigere vorm van cliëntondersteuning noodzakelijk en effectief is.

  Meer informatie
 4. Teveel kinderen vallen met zwemles buiten de boot

  Geplaatst op 30 september 2020 in Blog

  Het kunnen volgen van zwemlessen zou voor ieder kind in Nederland mogelijk moeten zijn omdat we het hier hebben over veiligheid! Helaas blijkt dit in de praktijk niet voor ieder kind mogelijk te zijn. Er vallen namelijk teveel kinderen met gedragsproblemen en een (licht) verstandelijke beperking buiten de boot met betrekking tot zwemlessen.

  Meer informatie
 5. Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven opgericht

  Geplaatst op 28 september 2020 in Nieuws

  De ruim 200 ouderinitiatieven in Nederland - waar ongeveer 3000 mensen met een
  verstandelijke beperking en/of autisme wonen - gaan hun krachten bundelen in een landelijke
  vereniging.

  Meer informatie
 6. Een ludiek bedankje van voetbalclub Vitesse voor MEE Gelderse Poort

  Geplaatst op 28 september 2020 in Nieuws

  Op een hele bijzondere manier bedankte voetbalclub Vitesse organisaties die zich in de regio Arnhem inzetten voor mensen, die het tijdens de coronacrisis extra moeilijk hebben.

  Meer informatie
 7. Sport en bewegen verdienen een plek in de verkiezingsprogramma's

  Geplaatst op 22 september 2020 in Nieuws

  24 organisaties uit de sport, zorg en welzijn hebben twee manifesten ondertekend, waarin het belang van sport en bewegen voor de samenleving wordt onderstreept.

  Meer informatie
 8. Online conferentie Hulpkaart

  Geplaatst op 10 september 2020 in Nieuws

  Op donderdag 17 september vindt de tweede online conferentie over de Hulpkaart plaats. De resultaten van het landelijk project Evaluatie en doorontwikkeling van de Hulpkaart/Crisiskaart worden dan gepresenteerd.

  Meer informatie
 9. MEE ziet wetswijziging als mooie eerste stap richting domeinoverstijgende cliëntondersteuning

  Geplaatst op 04 september 2020 in Nieuws

  Minister De Jonge wil Wlz-cliëntondersteuning al voor de Wlz-indicatie beschikbaar stellen. MEE steunt deze wetswijziging, maar wil nog een stap verder.

  Meer informatie
 10. Online huiskamergesprekken over de laatste levensfase

  Geplaatst op 31 augustus 2020 in Nieuws

  Op 26 september en 7 oktober 2020 worden op initiatief van het Ministerie van VWS online huiskamergesprekken georganiseerd over de laatste levensfase. Iedereen kan daaraan meedoen.

  Meer informatie