Nieuws

Een overzicht van alle nieuws items

 1. Abrona en LFB ontvangen Zilveren Prokkel

  Geplaatst op 02 juli 2018 in Nieuws

  De Utrechtse organisaties Abrona en LFB hebben vrijdag in Utrecht de Zilveren Prokkel ontvangen. De Gouden en Zilveren Prokkels zijn prijzen voor initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

  Meer informatie
 2. Hoe herken je een niet-zichtbare beperking bij verward gedrag?

  Geplaatst op 28 juni 2018 in Nieuws

  Er is bij professionals, die te maken hebben met mensen met verward gedrag, grote behoefte aan kennis en vaardigheden voor het adequaat omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen.


  Meer informatie
 3. Mensen met beperking lopen vast in regels en systemen

  Geplaatst op 20 juni 2018 in Nieuws

  Mensen met een beperking ondervinden nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning. Dat blijkt uit de signalen van de cliëntondersteuners van MEE, die MEE NL over het afgelopen jaar heeft verzameld in het MEE Trend- en Signaleringsrapport 2018.

  Meer informatie
 4. MEE consulent in gesprek met jongere

  Nog te veel jongeren staan aan de kant

  Geplaatst op 11 juni 2018 in Nieuws

  Elk jaar verlaten er in Nederland 3900 jongeren het onderwijs zonder dat ze zicht hebben op een baan of een uitkering. Zij raken buiten beeld en nemen geen deel aan de maatschappij, met als gevolg escalerend gedrag of andere problematiek.

  Meer informatie
 5. Prokkelweek toonbeeld van inclusie

  Geplaatst op 05 juni 2018 in Nieuws

  Tijdens de elfde nationale Prokkelweek, van 4 tot en met 9 juni, ontmoeten duizenden mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar.

  Meer informatie
 6. Warme overdracht gedetineerde naar betaalde baan

  Geplaatst op 28 mei 2018 in Nieuws

  Dienst Justitiële Inrichting (DJI) en MEE starten een gezamenlijke aanpak om ervoor te zorgen dat ex-gedetineerden aansluitend aan hun detentie betaald werk vinden en behouden.

  Meer informatie
 7. MEE-consulent in gesprek met werkgever

  Duurzame inzet vergt integrale aanpak

  Geplaatst op 02 mei 2018 in Nieuws

  Duurzame inzet van mensen met een arbeidsbeperking vereist een brede blik en een integrale aanpak. Alleen inzoomen op arbeidsomstandigheden werkt slechts tijdelijk. Het tegelijkertijd signaleren én aanpakken van andere obstakels verbetert de continuïteit van de inzet aanzienlijk.

  Meer informatie
 8. Cliƫntondersteuner bij keukentafelgesprek

  Minister zet in op betere benutting cliëntondersteuning

  Geplaatst op 26 april 2018 in Nieuws

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) investeert in versterking van de cliëntondersteuning om te bevorderen dat met name de kwetsbare groepen met een complexe zorgvraag de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

  Meer informatie
 9. Twee mannen in overall in werkplaats

  Maatschappelijke weerstand tegen loondispensatie

  Geplaatst op 25 april 2018 in Nieuws

  40 organisaties vinden dat het kabinet het loondispensatieplan moet schrappen. Het schaadt mensenrechten en maakt mensen met een arbeidsbeperking tot tweederangs werknemers.

  Meer informatie
 10. Vrouw staand met fiets

  Voorkom dat mensen met een LVB uitvallen in de schuldhulpverlening

  Geplaatst op 16 april 2018 in Nieuws

  Doordat hun beperking niet wordt herkend krijgen mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) bij schuldenproblematiek helaas niet altijd de hulp die ze nodig hebben.

  Meer informatie