Nieuws

Een overzicht van alle nieuws items

 1. Special Olympics Team NL op weg naar World Games Abu Dhabi

  Geplaatst op 11 maart 2019 in Nieuws

  64 Nederlandse bijzondere sporters met een verstandelijke beperking zijn op weg naar het grootste internationale sportevenement van 2019: de Special Olympics World Games in Abu Dhabi.

  Meer informatie
 2. Gezamenlijk plan zorgkantoren, MEE en Zorgbelang voor verbetering cliëntondersteuning Wlz

  Geplaatst op 25 februari 2019 in Nieuws

  Na inventarisering van knelpunten in de cliëntondersteuning hebben de twee landelijke aanbieders - MEE en Zorgbelang - samen met de zorgkantoren een gezamenlijk verbeterplan opgesteld voor de komende twee jaar.

  Meer informatie
 3. No-riskpolis voor álle jongeren met een chronische aandoening

  Geplaatst op 22 januari 2019 in Nieuws

  Geef alle jongeren met een chronische aandoening een kans op de arbeidsmarkt met de no-riskpolis! Met die boodschap overhandigden het Jongerenpanel Zorg én Perspectief en Emma at Work op 22 januari onder grote belangstelling een petitie aan de Kamerleden van de Tweede Kamercommissie SZW.

  Meer informatie
 4. Quickscan geeft inzicht toegang tot Vroeghulp bij gemeente

  Geplaatst op 28 november 2018 in Nieuws

  Om organisaties en gemeenten inzicht te geven in hoe vindbaar en toegankelijk Vroeghulp voor ouders is, werd dit jaar een quickscan uitgezet. De quickscan werd via een digitale vragenlijst onder alle 380 gemeenten in Nederland uitgezet. De quickscan werd door 74% van alle gemeenten ingevuld.

  Meer informatie
 5. 2 jongens en 2 meiden

  Jongeren met lichte verstandelijke beperking online extra kwetsbaar door gebrek aan begeleiding in mediawijsheid

  Geplaatst op 23 november 2018 in Nieuws

  Zorgprofessionals die jongeren met een lichte verstandelijke beperking begeleiden, merken dat deze jongeren door hun online mediagebruik vaak tegen problemen aanlopen. Ze zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd als slachtoffer en als dader bij online misstanden.

  Meer informatie
 6. Website helpt gemeente toegankelijker te worden voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

  Geplaatst op 18 oktober 2018 in Nieuws

  Toezicht Sociaal Domein heeft een website opgezet die gemeente helpt om de toegang tot het sociale domein voor mensen met een lichte verstandelijke beperking zo eenvoudig mogelijk te maken.

  Meer informatie
 7. Om escalatie bij verward gedrag te voorkomen is meer inzicht in beperkingen nodig 

  Geplaatst op 27 september 2018 in Nieuws

  Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme (ASS) of een lichte verstandelijke beperking (LVB).

  Meer informatie
 8. Honderden activiteiten om eenzame mensen te steunen

  Geplaatst op 20 september 2018 in Nieuws

  Van 27 september tot en met 6 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Maatschappelijke organisaties, sociaal werk, zorginstellingen, maar ook vrijwilligers en actieve burgers laten zien wat zij doen voor mensen die zich eenzaam voelen.

  Meer informatie
 9. Pleidooi voor een menselijker Nederland

  Geplaatst op 10 september 2018 in Nieuws

  Met een paginagrote advertentie in de Volkskrant pleiten tal van prominente Nederlanders vandaag om meer oog te hebben voor elkaar: want ’Nederland dreigt een niemandsland te worden’.

  Meer informatie
 10. Vrouw hangt was op

  Actieplan om positie mensen met lichte verstandelijke beperking bij aanpak schulden en werk te verbeteren

  Geplaatst op 03 juli 2018 in Nieuws

  Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) ondervinden zowel bij de aanpak van schulden als bij de toeleiding naar werk de nodige belemmeringen, blijkt uit het onderzoeksrapport LVB, schulden en werk. Acht organisaties slaan handen ineen om dat aan te pakken.

  Meer informatie