Nieuws

Een overzicht van alle nieuws items

 1. 2 jongens en 2 meiden

  Jongeren met lichte verstandelijke beperking online extra kwetsbaar door gebrek aan begeleiding in mediawijsheid

  Geplaatst op 23 november 2018 in Nieuws

  Zorgprofessionals die jongeren met een lichte verstandelijke beperking begeleiden, merken dat deze jongeren door hun online mediagebruik vaak tegen problemen aanlopen. Ze zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd als slachtoffer en als dader bij online misstanden.

  Meer informatie
 2. Om escalatie bij verward gedrag te voorkomen is meer inzicht in beperkingen nodig 

  Geplaatst op 27 september 2018 in Nieuws

  Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme (ASS) of een lichte verstandelijke beperking (LVB).

  Meer informatie
 3. Honderden activiteiten om eenzame mensen te steunen

  Geplaatst op 20 september 2018 in Nieuws

  Van 27 september tot en met 6 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Maatschappelijke organisaties, sociaal werk, zorginstellingen, maar ook vrijwilligers en actieve burgers laten zien wat zij doen voor mensen die zich eenzaam voelen.

  Meer informatie
 4. Pleidooi voor een menselijker Nederland

  Geplaatst op 10 september 2018 in Nieuws

  Met een paginagrote advertentie in de Volkskrant pleiten tal van prominente Nederlanders vandaag om meer oog te hebben voor elkaar: want ’Nederland dreigt een niemandsland te worden’.

  Meer informatie
 5. Vrouw hangt was op

  Actieplan om positie mensen met lichte verstandelijke beperking bij aanpak schulden en werk te verbeteren

  Geplaatst op 03 juli 2018 in Nieuws

  Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) ondervinden zowel bij de aanpak van schulden als bij de toeleiding naar werk de nodige belemmeringen, blijkt uit het onderzoeksrapport LVB, schulden en werk. Acht organisaties slaan handen ineen om dat aan te pakken.

  Meer informatie
 6. Abrona en LFB ontvangen Zilveren Prokkel

  Geplaatst op 02 juli 2018 in Nieuws

  De Utrechtse organisaties Abrona en LFB hebben vrijdag in Utrecht de Zilveren Prokkel ontvangen. De Gouden en Zilveren Prokkels zijn prijzen voor initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

  Meer informatie
 7. Hoe herken je een niet-zichtbare beperking bij verward gedrag?

  Geplaatst op 28 juni 2018 in Nieuws

  Er is bij professionals, die te maken hebben met mensen met verward gedrag, grote behoefte aan kennis en vaardigheden voor het adequaat omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen.


  Meer informatie
 8. Mensen met beperking lopen vast in regels en systemen

  Geplaatst op 20 juni 2018 in Nieuws

  Mensen met een beperking ondervinden nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning. Dat blijkt uit de signalen van de cliëntondersteuners van MEE, die MEE NL over het afgelopen jaar heeft verzameld in het MEE Trend- en Signaleringsrapport 2018.

  Meer informatie
 9. MEE consulent in gesprek met jongere

  Nog te veel jongeren staan aan de kant

  Geplaatst op 11 juni 2018 in Nieuws

  Elk jaar verlaten er in Nederland 3900 jongeren het onderwijs zonder dat ze zicht hebben op een baan of een uitkering. Zij raken buiten beeld en nemen geen deel aan de maatschappij, met als gevolg escalerend gedrag of andere problematiek.

  Meer informatie
 10. Prokkelweek toonbeeld van inclusie

  Geplaatst op 05 juni 2018 in Nieuws

  Tijdens de elfde nationale Prokkelweek, van 4 tot en met 9 juni, ontmoeten duizenden mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar.

  Meer informatie