Nieuws

Een overzicht van alle nieuws items

 1. MEE NL-directeur Mirjam Sterk vertrekt

  Geplaatst op 14 september 2017 in Nieuws

  Mirjam Sterk, directeur MEE NL, heeft bekend gemaakt dat zij haar functie per 1 januari 2018 neerlegt. Zij emigreert met haar gezin naar de Verenigde Staten, waar haar partner een nieuwe betrekking heeft aanvaard.

  Meer informatie
 2. Mirjam Sterk overhandigt de heer Van Rijn het MEE Trend- en Sig

  Zorgsysteem belemmert participatie van mensen met beperking

  Geplaatst op 21 augustus 2017 in Nieuws

  Staatssecretaris Van Rijn ontvangt de MEE Trend- en Signaleringsrapportage uit handen van MEE NL-directeur Mirjam Sterk.

  Meer informatie
 3. Clientondersteuner aan keukentafel met moeder en kind met Down

  Uitvoeringspraktijk cliëntondersteuning kan beter

  Geplaatst op 17 juli 2017 in Nieuws

  De MEE-organisaties hebben met instemming kennisgenomen van de brief van staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer waarin hij voorstellen doet voor de verdere ontwikkeling en versterking van de cliëntondersteuning.

  Meer informatie
 4. Vrouw en 2 peuters met boek

  Handreiking (vroeg)signalering van een lichte verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid

  Geplaatst op 17 juli 2017 in Nieuws

  Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft de handreiking vroegsignalering van een LVB geactualiseerd. In deze handreiking, die bedoeld is voor professionals in het sociale domein, worden de mogelijkheden beschreven voor vroegsignalering bij (jonge) kinderen en jongeren, maar ook bij (jong)volwassenen.

  Meer informatie
 5. Kind met drinkbeker

  Doorstart landelijke coördinatie Integrale Vroeghulp

  Geplaatst op 10 juli 2017 in Nieuws

  Per 1 juli heeft het ministerie van VWS groen licht gegeven voor de doorstart van de landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp (IVH). De landelijke coördinatie ligt nu bij het NCJ.

  Meer informatie
 6. Vrouw kijkt naar 2 peuters die op de grond liggen

  Bestaanskwaliteit van gezinnen met een kind met beperking onderzocht

  Geplaatst op 04 juli 2017 in Nieuws

  Bij gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking (VB) drukt deze een duidelijke stempel op het gezinsleven. De VU heeft samen met Disability Studies NL een onderzoek uitgevoerd naar ‘kwaliteit van bestaan’ voor gezinnen waarin één van de gezinsleden een VB heeft.

  Meer informatie
 7. Winnaars Zilveren en Gouden Prokkel bekend

  Geplaatst op 03 juli 2017 in Nieuws

  Afgelopen vrijdag zijn in Utrecht de Gouden en Zilveren Prokkels uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

  Meer informatie
 8. Zorgkantoren gaan ‘moeilijk plaatsbaren’ actief bemiddelen

  Geplaatst op 03 juli 2017 in Nieuws

  Zorgkantoren hebben plannen opgesteld die erop gericht zijn dat de mensen die op de zogenaamde MEE-lijsten staan de juiste zorg krijgen. Dit doen ze op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  Meer informatie
 9. Voorkom mislukken van schuldhulp

  Geplaatst op 28 juni 2017 in Nieuws

  Schuldhulpverleningstrajecten mislukken vaak bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ze stoppen er vroegtijdig mee of ze beginnen er al helemaal niet aan. Hoe komt dat toch? En hoe lossen we dat op? Onderzoekers en mensen uit de praktijk vertellen erover.

  Meer informatie
 10. Voorkomen van financiële problemen bij kwetsbare jongeren

  Geplaatst op 27 juni 2017 in Nieuws

  Zeer moeilijk lerende jongeren lopen extra risico om in de schulden te geraken. Speciaal voor leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) heeft MEE een training opgezet om hen financieel weerbaar te maken.

  Meer informatie