Zorgkantoren gaan ‘moeilijk plaatsbaren’ actief bemiddelen

03 juli 2017 - auteur: Femke Berends

Zorgkantoren hebben plannen opgesteld die erop gericht zijn dat de mensen die op de zogenaamde MEE-lijsten staan de juiste zorg krijgen. Dit doen ze op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De verbeterplannen van de zorgkantoren moeten ertoe leiden dat zij structureel alle Wlz-cliënten in hun regio beter kennen en hen actief bemiddelen naar passende zorg. In de komende periode spreekt de NZa met de zorgkantoren over de verbeterplannen. 

Nieuwsuur

In maart van dit jaar vroeg MEE NL directeur Mirjam Sterk via Nieuwsuur aandacht voor het probleem van de ‘moeilijk plaatsbaren.’ Dat zijn mensen met een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg, waarvoor geen passende zorg te vinden is. De schatting is dat het hierbij om zo'n 500 mensen met een complexe zorgvraag gaat. Naar aanleiding van de Nieuwsuur-uitzendingen heeft de NZa heeft alle zorgkantoren een verklaring gevraagd voor de wachtenden op de lijst van MEE. Hierbij bleek dat een aantal van hen inderdaad niet als wachtenden bekend waren bij het zorgkantoor.

Wachtenden onterecht niet in beeld

Na onderzoek concludeert de NZa dat MEE en de zorgkantoren niet altijd dezelfde opvatting hebben over wat passende zorg is. Sommige wachtenden bleken bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget te ontvangen omdat zij wachten op een plek in een instelling. Deze mensen stonden bij het zorgkantoor geregistreerd als ‘in zorg’ en waren daarom bij hen onterecht niet in beeld als wachtend. Andere wachtenden ontvingen zorg vanuit de Zorgverzekeringswet. Ook zij stonden niet geregistreerd bij het zorgkantoor, dat de Wlz uitvoert. De zorgkantoren en MEE zoeken samen een oplossing voor deze mensen.

Personeelstekort

Evenals MEE constateren ook de zorgkantoren dat er sprake is van een personeelstekort in de gehandicaptenzorg. Ook bevestigen ze aan dat er te weinig plaatsen beschikbaar zijn met de juiste voorzieningen voor moeilijk te plaatsen cliënten. Het ministerie van VWS is een landelijk traject gestart om met onder meer de NZa, MEE, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Zorgbelang, Ieder(in) en Zorgverzekeraars Nederland tot oplossingen te komen.

Zorgplicht

Het zorgkantoor heeft de zorgplicht en moet samen met cliënten, ondersteund door MEE, passende oplossingen vinden. De NZa ziet hier op toe.
Mensen die lang moeten wachten voor zij terecht kunnen in een zorginstelling, kunnen aan het zorgkantoor om bemiddeling vragen. Het zorgkantoor moet ervoor zorgen dat zij tijdig passende zorg krijgen. Zij kunnen cliënten daarvoor doorverwijzen naar onafhankelijke organisaties zoals MEE om hen daarbij te ondersteunen.

Zie ook:

Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

Femke Berends

Communicatieadviseur

Neem contact op met Femke Berends

06 - 12034093 f.berends@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt