Zoeken naar passende zorg voor mensen met verstandelijke beperking en gedragsproblematiek

05 juni 2019 - auteur: Femke Berends

’s Heeren Loo en MEE zetten netwerkgids in

Voor mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag is onvoldoende passende zorg voorhanden. Om dat probleem aan te pakken zijn ’s Heeren Loo en MEE in mei 2019 van start gegaan met het project Netwerkgids. Hierbij gaan netwerkgidsen (daarin gespecialiseerde cliëntondersteuners) deze mensen en hun naasten helpen om de juiste zorg te vinden. Zij gaan daarbij intensief in gesprek met zorgaanbieders en maken gebruik van maatwerkoplossingen en innovatieve methoden. Ook brengen zij de knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving in kaart.

Een groeiende groep mensen met een complexe zorgvraag loopt vast in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om mensen met een (lichte) verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblematiek. Het niet krijgen van passende zorg leidt bij hen tot verergering van de problematiek. Dit heeft grote impact op henzelf, hun naasten en hun sociaal leven en leidt vaak tot schrijnende situaties.

Directeur MEE NL, Yvon van Houdt: “We vragen al langer aandacht voor deze problematiek en ik ben dan ook heel blij dat we nu de kans krijgen om deze samen met ’s Heeren Loo en Ieder(in) aan te pakken .”

Project Netwerkgids

Het project Netwerkgids is onderdeel van Volwaardig Leven, een programma van het ministerie van VWS om gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend te maken.

Het bestaat uit drie onderdelen:

  1. Cliënten en hun naasten krijgen een professionele onafhankelijke netwerkgids en - indien gewenst - een onafhankelijke ervaringsdeskundige, die hen ondersteunen in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning en die knelpunten voor hen oplost.
  2. Voor knelpunten in zorg en dienstverlening worden oplossingen in kaart gebracht.
  3. Er wordt een rapportage opgesteld met de knelpunten, de oplossingen en/of verbetervoorstellen en de beschrijving en effecten van de rol van de netwerkgids en ervaringsdeskundige.

Het project start met vijftig cliënten in vier regio’s van ’s Heeren Loo: Oost-Nederland, Midden-Nederland, Noordwest-Nederland en Groot Emaus (regio Ermelo). Het project loopt van mei 2019 tot en met februari 2021 en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Het onderzoeksbureau Partoer voert onafhankelijk onderzoek uit naar de effecten en levert aan het eind van de pilot een rapportage op.

Volwaardig Leven

Vanuit het programma Volwaardig Leven steunt en toetst Ieder(in) dit project op de structurele inbreng van het cliëntperspectief. Ieder(in)-directeur Illya Soffer: ‘Het zorglandschap is ontzettend ingewikkeld geworden voor mensen met een beperking en hun naasten. Het is belangrijk dat zij goed geholpen worden hun weg te vinden. We hopen dat de lessen uit dit project zullen bijdragen aan een toegankelijker zorg en sociaal domein.’

Over ’s Heeren Loo

‘s Heeren Loo ondersteunt in bijna heel Nederland mensen met een verstandelijke beperking of andere beperking. Met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties. Zo helpen we mensen verder. www.sheerenloo.nl

Over Ieder(In)

Belangenorganisatie Ieder(in) werkt met en namens 230 organisaties van mensen met een (verstandelijke) beperking of chronische aandoening aan de versterking van hun inbreng en rechtspositie. www.iederin.nl

Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

Femke Berends

Communicatieadviseur

Neem contact op met Femke Berends

06 - 12034093 f.berends@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt