Zelf passende zorg regelen is voor veel mensen te ingewikkeld

23 mei 2017

Ons huidige zorgsysteem is veel te complex, vinden mensen die langdurige zorg nodig hebben. Zij geven aan dat het regelen van passende zorg te ingewikkeld is geworden en dat ze niet de informatie vinden die nodig is. Dit blijkt uit het gezamenlijke rapport ‘Als zorg en ondersteuning nodig is...’ van Patiëntenfederatie Nederland, Mind, Ypsilon en Ieder(in).

De organisaties hebben ervaringen verzameld van 384 mensen in de langdurig zorg. Welke zorgroute nemen ze, welke keuzes maken zij en aan welke informatie en ondersteuning hebben zij behoefte. Het rapport eindigt met conclusies en aanbevelingen die de cliëntenorganisaties doen voor de aanpak van de beschreven problematiek.

Een belangrijke conclusie is dat mensen behoefte hebben aan een onafhankelijke ondersteuner die hen informeert tijdens het gehele traject en hen ondersteunt bij het maken van keuzes. Iemand met kennis van de gehele zorglandschap, die hen volledig en onafhankelijk informeert en kan doorverwijzen naar de juiste instanties. Dit loopt als een rode draad door het rapport en hierbij wordt ook MEE in positieve zin genoemd.

De opstellers van het rapport constateren dat veel mensen met een Wlz-indicatie niet op de hoogte zijn van het bestaan van de onafhankelijk cliëntondersteuner. Slechts een enkeling is daar door het Zorgkantoor op gewezen en heeft ‘met succes gebruik kunnen maken van een cliëntondersteuner van MEE’.

In de slotalinea wijzen de organisaties de gemeenten op hun wettelijke opdracht om cliëntondersteuning aan te bieden. ‘Het is van groot belang alle zorgvragers en familie actief te informeren oer het bestaan van onafhankelijke formele en informele cliëntondersteuning.’

Het volledige rapport ‘Als zorg en ondersteuning nodig is...’ kunt u hier downloaden.

Zie ook 'Mensen raken weg kwijt in langdurige zorg' op Skipr.  

Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

MEE in uw buurt

Neem contact op met MEE in uw buurt

0900 - 999 88 88

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt