Voorstel Kabinet gemiste kans voor toegankelijkheid

17 november 2016

De regering wil een besluit nemen waarin staat wanneer bedrijven en instellingen precies toegankelijker moeten worden. MEE NL vindt dat plan een gemiste kans.
Dit besluit moet genomen worden omdat de Tweede Kamer een voorstel heeft aangenomen van Tweede Kamerlid Van Dijk. Het doel van zijn voorstel is dat toegankelijkheid voor mensen met een beperking gewoon moet zijn en ontoegankelijkheid de uitzondering. Maar de regering geeft nu vooral mogelijkheden om daar onderuit te komen en laat onduidelijk wanneer iets toegankelijk genoeg is.

Zonder toegankelijkheid geen participatie

Toegankelijkheid betekent voor MEE NL dat iedereen overal aan kan meedoen. Daarvoor moet iedereen in ieder geval zelf een gebouw binnen kunnen, een website lezen of bijvoorbeeld geld opnemen. Maar mensen met een beperking moeten zich ook welkom voelen. Daarvoor moet je niet altijd hoeven vragen om een speciale behandeling of heel veel moeite moeten doen om ergens te komen. Het voorstel van de regering moet daarom veel duidelijker zijn. Dat kan door:

  1. Duidelijk te maken wat de eisen voor toegankelijkheid zijn.
  2. Regels te maken voor begrijpelijke informatie
  3. Duidelijker maken dat alle nieuwe gebouwen enwebsites wel aan alle eisen moeten voldoen.
  4. Bedrijven, overheid en instellingen moeten altijd uitleggen waarom ze even niet aan de regels kunnen voldoen.
  5. Mensen met een beperking moeten mee beslissen of een gebouw of voorziening toegankelijk genoeg is.

Download hier de reactie van MEE NL op voorstel Kabinet (pdf)

Gerelateerd