Subsidie voor de aanpak van schulden bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

13 oktober 2016

Stimulansz en MEE NL hebben gezamenlijk een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gekregen. Met de subsidie – gericht op het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek – gaan zij een trainingsaanbod ontwikkelen voor professionals gericht op mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én schulden.

Het risico op (problematische) schulden is de afgelopen jaren in Nederland sterk toegenomen. Dit lijkt met name te gelden voor mensen die verstandelijk en cognitief op een lager niveau functioneren dan de gemiddelde Nederlander. Zo is het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen veelal te ingewikkeld en vormen online diensten onbedoeld drempels.

Schuldhulpverleningstrajecten beter aansluiten op mensen met LVB

Mensen met problematische schulden kunnen in Nederland een beroep doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. In de praktijk blijken deze trajecten echter niet aan te sluiten op de behoeften en (on)mogelijkheden van mensen met een LVB. Hierdoor vallen zij sneller uit of komen zelfs helemaal niet in aanmerking voor een traject. Zo lukt het vaak niet om zonder hulp de juiste documenten aan te leveren.

Handvatten voor schuldhulpverleners

Stimulansz en MEE NL gaan handvatten bieden aan schuldhulpverleners, professionals, die zich richten op preventie, en beleidsmedewerkers van gemeenten, zodat zij mensen met een LVB herkennen en de ondersteuning goed vorm kunnen geven. Het trainen van beleidsmedewerkers zorgt ervoor dat trajecten voortaan beter aansluiten op de situatie van de burger.

Begin 2017 gaan Stimulansz en MEE NL het trainingsaanbod testen bij vijf gemeenten. Na de testfase zal het aanbod landelijk beschikbaar komen voor gemeenten en organisaties die betrokken zijn bij de aanpak en preventie van schulden.