Stem jij ook?

16 januari 2017 - auteur: Femke Berends

Verkiezingsactiviteiten voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren MEE NL en ProDemos voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafden het project ‘Stem jij ook?’. Om hen goed te informeren over hun stemrecht en de verkiezingen, organiseren we workshops door het hele land en een Landelijke Kiezersdag op zaterdag 11 februari in de Tweede Kamer. Ook is er een verkiezingskrant en een website met filmpjes en achtergrondinformatie over de verkiezingen: www.stemjijook.nu

18% van de kiesgerechtigden

Het project ‘Stem jij ook?’ richt zich op mensen met een IQ tussen 50 en 85. In Nederland wonen ruim 74.000 mensen met een lichte verstandelijke beperking (een IQ van 50-70) en daarnaast nog eens 2,2 miljoen zwakbegaafden (IQ 70-85) (bron: Volksgezondheidenzorg.nl). Samen is dit 18% van het aantal kiesgerechtigden in Nederland.

Een rondgang langs 40 LVB’ers (bron: LFB) leert dat bijna iedereen binnen de doelgroep wil gaan stemmen, maar dat verkiezingsprogramma’s als te moeilijk en te lang worden ervaren, het stembiljet als ontoegankelijk en de informatievoorziening als onvoldoende.

Ratificatie VN-verdrag ‘Rechten van de mens met een beperking’

Met de ratificatie van het VN-verdrag heeft Nederland zich verplicht zich in te zetten voor de rechten van mensen met een beperking. Ondertekening van het verdrag regelt dat iedereen een gebouw binnen moet kunnen, een website moet kunnen lezen, geld moet kunnen opnemen en aan verkiezingen moet kunnen deelnemen.

Bewustwording onder politici

Een secundair doel van het project ‘Stem jij ook?’ is bewustwording onder politici van de omvang van deze kiezersgroep, de noodzaak en het belang hen begrijpelijk aan te spreken en in te gaan op hun specifieke behoeften en vragen. De politicus die volgens deze doelgroep het begrijpelijkst spreekt op de Landelijke Kiezersdag, krijgt een bokaal uitgereikt.

Over 'Stem jij ook?'

‘Stem jij ook?’ werd voor het eerst georganiseerd in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Vanwege het succes en de positieve reacties van zowel deelnemers als politici, hebben MEE NL en ProDemos het project nadien ook op kleine schaal georganiseerd voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen in 2014, en voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015.

Meer informatie

Alle informatie over het project is te vinden op: www.stemjijook.nu

Het project ‘Stem jij ook?’ is mogelijk dankzij financiële bijdragen van FVG, VGN, VSBfond, NSGK en Fonds SPZ.

Over ProDemos en MEE NL

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

MEE NL is de coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties. MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

Contactpersoon ‘Stem jij ook?’: Femke Berends, communicatieadviseur, f.berends@mee.nl of 06-12034093

Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

Femke Berends

Communicatieadviseur

Neem contact op met Femke Berends

06 - 12034093 f.berends@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt