Richting eindadvies project Duurzame Verankering Autismenetwerken

06 november 2017

Het project Duurzame Verankering Autismenetwerken heeft in 2016/2017 regionale autismenetwerken gelegenheid geboden om na de transities hun toegevoegde waarde aan te tonen en waar de netwerken waren weggevallen om deze nieuw leven in te blazen. Daarnaast werd gezocht naar structurele financiering van deze netwerken.

Eindadvies

De richting van het eindadvies van het project bestaat uit een bevestiging van de toegevoegde waarde van de regionale autismenetwerken wanneer zij bij weten te dragen aan die verbetering die voor mensen met autisme nodig is. Dit is in vier functionaliteiten en daarop concreet te leveren output geformuleerd; samengevat:

  1. niemand loslaten, ieder mens met autisme vindt altijd een aanspreekpunt bij hem/haar in de buurt;
  2. regionaal én landelijk kennisdelen over autisme-expertise en innovatie daarvan;
  3. overal is domeinoverstijgende autisme-expertise beschikbaar voor de doelgroep en voor professionals die zich voor hen inzetten;
  4. inzet van en samenwerking met ervaringsdeskundigen, ook als partner in de netwerken.

Basisstructuur voor expertisenetwerken

In aansluiting op het regeerakkoord, waarin wordt aangegeven dat het wenselijk is dat de financiering van alle expertisenetwerken wordt geharmoniseerd, adviseert de landelijke stuurgroep om een basisstructuur voor expertisenetwerken rond kwetsbare burgers structureel in te regelen.Vooruitlopend hierop is een concrete ontwikkelopgave voor de netwerken geformuleerd waarmee zij de bovengenoemde functionaliteiten weten te realiseren. Tot deze structurele financiering is gerealiseerd wordt een tijdelijke overbrugging voor het ontwikkelprogramma gezocht.

Deze richting van dit eindadvies wordt deze maand besproken in de regionale stuurgroepen en ervaringsdeskundigen betrokken bij hun netwerken. De eerste reacties zijn positief zowel met betrekking tot de opgave als het advies over de basisfinanciering.

Gerelateerd