Onsamenhangend ondersteuningsbeleid leidt tot verslechtering positie mensen met beperking

03 december 2019 - auteur: Femke Berends

Uit het schaduwrapport van de VN-alliantie, dat op 3 december 2019 is uitgebracht, blijkt dat de positie van mensen met een beperking sinds 2016 is verslechterd. Het gaat daarbij vooral om te toegang tot ondersteuning ,de toegang tot onderwijs en om arbeidsparticipatie. 

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap bekrachtigd. Een alliantie van vijf organisaties*, die opkomen voor de belangen van mensen met een beperking, heeft onderzocht of de dagelijkse praktijk van mensen met een beperking sindsdien ook daadwerkelijk is verbeterd. Hun bevindingen zijn echter schrijnender en urgenter dan zij vooraf hadden ingeschat.

Grote beleidsvrijheid zonder kaders

De Alliantie benoemt in het rapport het onsamenhangende ondersteuningsbeleid bij gemeenten als één van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang in de rechtspositie van mensen met een beperking. Bij de decentralisatie van overheidstaken in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning. Gemeenten hebben daarbij grote beleidsvrijheid gekregen zonder voldoende kaders, centrale sturing en een effectieve monitoring. MEE NL-directeur Yvon van Houdt herkent dat: “Vaak is er zelfs geen onafhankelijk cliëntondersteuning beschikbaar, zo blijkt ook uit onderzoek door de Nationale Ombudsman. En cliëntondersteuning is er juist op gericht om de positie van mensen met beperking te versterken.

De Alliantie VN-verdrag Handicap bestaat uit Ieder(in), MIND Landeljk Platform GGz, Per Saldo, LFB en Coalitie voor Inclusie.

 

Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

Femke Berends

Communicatieadviseur

Neem contact op met Femke Berends

06 - 12034093 f.berends@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt