Online huiskamergesprekken over de laatste levensfase

31 augustus 2020 - auteur: MEE in uw buurt

Heeft u weleens nagedacht over uw laatste levensfase? Hoe kijkt u aan tegen ouder worden en doodgaan? Wat is voor u belangrijk en hoe hoopt u dat het zal zijn? Hoe geven wij als samenleving invulling aan de verschillende ideeën hierover? Jong en oud; iedereen krijgt te maken met de laatste levensfase.

Op 26 september en 7 oktober 2020 worden op initiatief van het Ministerie van VWS online huiskamergesprekken georganiseerd over de laatste levensfase. Jouw opvattingen en gedachten kunt u meegeven als input voor de politieke discussies. Praat online mee over thema’s als voltooid leven, de reikwijdte van de euthanasiewetgeving en waardig ouder worden. Iedereen is welkom.

Voor wie?

Iedereen kan weer meedoen. De gesprekken zijn een dialoog met elkaar: open en respectvol. Alles wat in de gesprekken wordt gezegd is vertrouwelijk.

Hoe werkt het?

De bijeenkomst begint met een plenaire opening. Daarna deelt u in een kleine groep van zes tot acht mensen onder begeleiding van een gespreksleider uw gedachten, ideeën en vragen over de laatste levensfase in een online huiskamer. Zo vinden er gelijktijdig zo’n 10 gesprekken plaats. Direct na de huiskamergesprekken komen alle deelnemers weer samen voor een kort plenair programma en een gezamenlijke afsluiting.

Het uiteen gaan in kleine groepen en terugkomen voor het plenaire deel gebeurt automatisch, daar hoeft u niets voor te doen.

Wanneer?

  • Zaterdagmiddag 26 september van 14.00-16.00 uur
  • Woensdagmiddag 7 oktober van 14.00-16.00 uur.

Inschrijven

Inschrijven kan via de website www.dialooglaatstelevensfase.nl. Daar staat ook meer informatie over de online huiskamergesprekken.

Voor praktische vragen kunt u terecht bij de Veelgestelde Vragen (zie 'FAQ's onder aan de pagina) op die website of stuur een e-mail naar: dialoog@en-maes.nl

 

Deel deze pagina

Contact

MEE in uw buurt

Neem contact op met MEE in uw buurt

0900 - 999 88 88

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt