Onderzoek impact Covid-19 op LVB-ers en laaggeletterden

17 november 2020 - auteur: MEE in uw buurt

Oproep

MEE Gelderse Poort is gestart met een grootschalig onderzoek naar de impact van Covid-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en de coronamaatregelen op deze doelgroepen en met deze informatie handelingsperspectieven te kunnen bieden aan professionals en gemeenten.

Hiervoor wordt gekeken naar:

  • in hoeverre de crisis en de landelijke maatregelen worden begrepen en opgevolgd,
  • de impact van de crisis en maatregelen op de mentale gezondheid.

MEE Gelderse Poort werkt in samenwerking met AMPHI, GGD’s Gelderland-Zuid en -Midden, Sterker op eigen benen, Radboud Universiteit en Pharos aan dit onderzoek.

Ontwikkelen vragenlijst

Op basis van de vragenlijst van het RIVM en de GGD die de invloed van de coronamaatregelen meet, is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld. In samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen is de vragenlijst herschreven waardoor deze beter aansluit op de doelgroep. De vragenlijst wordt via het, speciaal voor de doelgroep ontwikkelde, platform Crowdience aangeboden. Hierdoor wordt het invullen van de vragenlijst voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk gemaakt. De vragenlijst wordt de komende 1,5 jaar 3 keer uitgezet onder de doelgroep.

Doe mee!

MEE Gelderse Poort zoekt mensen in het hele land die mee willen doen aan het onderzoek. De vragenlijst is bedoeld voor mensen met een LVB, mensen die moeilijk lerend zijn of mensen die door een andere reden taal minder goed begrijpen. De enquête kan tot 6 december 2020 zelfstandig online ingevuld worden, of samen met een ondersteuner. MEE Gelderse Poort heeft vrijwilligers paraat (studenten) om de cliënten te ondersteunen bij het invullen van de vragenlijst.

Ga hier naar de enquête. 

Meer informatie?

Neem contact op met Kelly Voorn, consulent MEE Gelderse Poort: corona@meegeldersepoort.nl / 06-10010237.

 

Deel deze pagina

Contact

MEE in uw buurt

Neem contact op met MEE in uw buurt

0900 - 999 88 88

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt