Mevrouw in rolstoel werkt in tuin

Nieuwe regering maakt inclusief ondernemen aantrekkelijker

24 oktober 2017 - auteur: Femke Berends

Het Kabinet Rutte III maakt er werk van om werkgevers te stimuleren meer mensen met een beperking in dienst te nemen. In het regeerakkoord 2017-2021 zijn daartoe een aantal stappen geformuleerd.

MEE zet zich al meer dan 70 jaar in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Directeur Mirjam Sterk van MEE NL is dan ook verheugd dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. “Werk is voor mensen met een beperking heel belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Maar inclusief werkgeven biedt ook werkgevers kansen: zij profiteren van een goede reputatie als maatschappelijk verantwoord ondernemer en krijgen tegelijkertijd toegang tot een grote groep zeer gemotiveerde arbeidskrachten, tegen lage loonkosten, met kosteloze begeleiding. Daarmee hebben ze een significant betere kans op het winnen van MVO-kritische aanbestedingen.’’

Stappen in het regeerakkoord

In de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten hebben kabinet en werkgevers in 2015 afgesproken om tot 2026 in totaal 125.000 extra banen te realiseren voor chronisch zieken en mensen met een beperking. In het regeerakkoord staat beschreven welke stappen het nieuwe kabinet zet om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

  • Het kabinet zal initiatieven voor ‘reshoring’ van werk dat geschikt is voor mensen met een beperking, ondersteunen en aanjagen. Reshoring is het terughalen van (productie)werk naar Nederland. De lagere loonkosten voor laaggeschoolde arbeid in de Participatiewet maakt het aantrekkelijk om productiewerk in Nederland onder te brengen.
  • Op korte termijn wordt geregeld dat banen van mensen uit de doelgroep ‘banenafspraak’ die meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon, toch blijven meetellen (de ‘t+2’-regel). Dit voorkomt dat werkgevers worden ontmoedigd te investeren in hun mensen.

Meer informatie

MEE adviseert en ondersteunt werkgevers vanuit een breed portfolio in de begeleiding van werknemers in het kader van de Participatiewet. Meer informatie hierover en over de voordelen van inclusief ondernemen vindt u op www.participatieinuwvoordeel.nl

Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

Femke Berends

Communicatieadviseur

Neem contact op met Femke Berends

06 - 12034093 f.berends@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt