netwerkgids met een mevrouw in gesprek

Naasten van mensen met beperking en gedragsproblemen voelen zich niet gehoord

07 mei 2020 - auteur: Femke Berends

Een passende woonplek met de juiste begeleiding. Voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek is het vinden daarvan een enorme uitdaging. Dagelijks zoeken naasten hun weg door het doolhof van de zorg in Nederland, van loket naar loket en vaak met lange wachttijden. MEE NL en ’s Heeren Loo onderzoeken samen hoe de netwerkgids hen verder kan helpen. De netwerkgids is een cliëntondersteuner van MEE, die gespecialiseerd is in complexe problematiek en een intensiever en langduriger ondersteuning kan bieden dan een reguliere cliëntondersteuner.

De netwerkgids: waar beginnen we mee?

Om mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek en hun naasten verder te helpen, zijn MEE NL en ’s Heeren Loo vorig jaar het project Netwerkgids gestart. Wij gaan samen op zoek naar knelpunten in de zorg en structurele oplossingen. Ieder(in) steunt het project en kijkt mee. Het onderzoeksbureau Partoer, die een onafhankelijk onderzoek uitvoert naar de effecten van de netwerkgids, heeft nu een eerste onderzoeksrapport uitgebracht met daarin de nulmeting. Deze nulmeting is de basis voor onze zoektocht naar structurele verbeteringen van de zorg.

Wat kan beter in de zorg?

Voor het onderzoek heeft Partoer gesproken met de ouders en wettelijk vertegenwoordigers van alle 50 cliënten, die bij het project betrokken zijn. En met netwerkgidsen zelf. Uit het onderzoek kwam een aantal duidelijke bevindingen naar voren: naasten ervaren de communicatie met zorginstellingen matig tot slecht, zij ervaren weinig inbreng in het besluitvormingsproces en over het algemeen beoordelen zij de expertise van zorgverleners als beperkt. De bevindingen uit het onderzoek nemen MEE NL en ’s Heeren Loo mee in het project Netwerkgids. Het doel is het creëren van passend aanbod, over de schotten en grenzen van zorg en ondersteuning heen. Dit vraagt om veel maatwerk.  

Structurele oplossingen

Uit het rapport komt naar voren dat om de naasten van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek goed te kunnen helpen, het van belang is om goed naar ze te luisteren. En ook om buiten de kaders van het huidige zorgstelsel te denken. De zorgvraag moet altijd het uitgangspunt zijn. De nulmeting laat zien dat naasten samen met een netwerkgids goede oplossingen kunnen bedenken. Bijvoorbeeld als het gaat om wachtlijsten. Een netwerkgids geeft aan: ‘de woonplekken die voor de cliënt passend zijn, kennen een wachtlijst en zeer weinig doorstroom.’ De naasten merken dat de netwerkgids deuren opent, die zij zelf niet open krijgen en dat zij op een professionelere manier de situatie aanpakken. Daarbij geeft het gevoel dat ze gesteund worden bij hun zoektocht rust.

Na de nulmeting

In de volgende fase van het project Netwerkgids gaan we verder onderzoeken hoe we structurele oplossingen kunnen vinden voor complexe casuïstiek, we onderzoeken welke ondersteuning daarvoor nodig is en wat een zorgaanbieder kan doen om de zorg passend te krijgen.

Afbeelding: Thea, moeder van zoon met beperking, via beeldbellen in gesprek met netwerkgids Jojanneke.

Bekijk ook het filmfragme.nt het beeldbelgesprek tussen Thea en Jojanneke voor een impressie van de betekenis van een netwerkgids.

Meer weten?

Wilt u het hele onderzoeksrapport lezen? Of heeft u andere vragen over het project Netwerkgids? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie over het project kunt u ook hier vinden.

Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

Femke Berends

Communicatieadviseur

Neem contact op met Femke Berends

06 - 12034093 f.berends@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt