Vertegenwoordiger Stimulansz overhandigd staatssecretaris Jetta Klijnsma publicatie

Knelpunten in toepassen wetgeving sociaal domein opgelost

13 maart 2017 - auteur: Femke Berends

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een publicatie in ontvangst genomen, waarin een geheel nieuwe kijk op wet- en regelgeving in het sociaal domein wordt geïntroduceerd. ‘De omgekeerde toets’ laat zien hoe je door een integrale benadering problemen die voorheen onoplosbaar leken tot een goed eind brengt. Het casusboekje bevat verhalen van mensen die geholpen zijn door maatwerkoplossingen op basis van ‘de omgekeerde toets’. Het bewijst dat er meer uit het gemeentelijk budget te halen valt door andere keuzes te maken en dat burgers een oplossing krijgen waarmee ze écht geholpen zijn.

Omgekeerd denken

Het principe van de omgekeerde toets is heel eenvoudig. Het begint met kijken wat nodig is en of dat past binnen de grondwaarden van de wet. Daarbij worden de mogelijke effecten van een besluit in de volle breedte meegewogen. Pas als dat helder is, komt de juridische toets, waarbij de wetsartikelen worden gezien als instrumenten om de grondwaarden van de wet te realiseren. Dat is waarom het ‘omgekeerde toets’ heet. De stap die altijd als eerste kwam, komt nu als laatste. Zo is maatwerk mogelijk zonder dat het tot willekeur leidt. Het is toetsbaar in bezwaar en beroep en voor de accountant. En volledig in lijn met de bedoeling van de wetgever. Bovendien wordt zo helder dat de grondwaarden van de verschillende wetten binnen het sociaal domein gelijk zijn. Dat maakt integraal werken veel eenvoudiger.

Antwoord op casusboekje Transitiecommissie Sociaal Domein

'De omgekeerde toets' is ontwikkeld door Stimulansz, onder leiding van mr. Evelien Meester. Aanleiding hiertoe was het casusboekje van de voormalige Transitiecommissie Sociaal Domein (‘Mogelijk maken wat nodig is’). Uit deze casussen bleek onder meer dat er bij gemeenten een duidelijke behoefte was aan handvatten om maatwerk te kunnen leveren zonder dat dit leidde tot willekeur. In het Transitieboekje worden de problemen uitvoerig in kaart gebracht. Maar de bijbehorende oplossing ontbreekt. Het casusboekje van Stimulansz biedt die oplossingen wél en laat dit zien aan de hand van 10 casussen uit het Transitiecommissieboekje. Het voorwoord is geschreven door Han Noten, voorzitter van de voormalige Transitiecommissie.

Over Stimulansz

Stimulansz is een not-for-profit kennis- en adviesorganisatie in het sociaal domein. Stimulansz helpt haar opdrachtgevers, gemeenten en maatschappelijke organisaties, bij het uitvoeren van hun publieke taken, zodat zij op hun beurt de best denkbare dienstverlening kunnen bieden aan burgers en cliënten. De onlineversie van het boekje is gratis te downloaden op de website van Stimulansz.

Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

Femke Berends

Communicatieadviseur

Neem contact op met Femke Berends

06 - 12034093 f.berends@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt