Vrouw en 2 peuters met boek

Handreiking (vroeg)signalering van een lichte verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid

17 juli 2017 - auteur: Femke Berends

Het Landelijk Expertisecentrum LVB en het Netwerk Gewoon MEE Doen hebben een nieuwe versie uitgebracht van de Handreiking Vroegsignalering van een LVB en zwakbegaafdheid, waarin de mogelijkheden voor vroegsignalering bij (jonge) kinderen, jongeren en (jong)volwassenen staan beschreven. De handreiking is bedoeld voor professionals in het sociale domein, zij zijn immers degenen die veelal als eerste met mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid te maken krijgen. 

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafden hebben vaak een leerachterstand, moeite met het begrijpen van taal, verminderde sociale en alledaagse praktische vaardigheden, zoals het regelen van bankzaken. Een lichte verstandelijke beperking is aan de buitenkant echter vaak niet te zien, waardoor deze mensen stelselmatig overvraagd worden, op school, op het werk en in het alledaagse contact. Ze lopen veelal op hun tenen om zich staande te houden. Dit lukt niet altijd, wat kan leiden tot faalervaringen, gevoelens van frustratie en een negatief zelfbeeld. Het is daarom belangrijk om een LVB of zwakbegaafdheid zo vroeg mogelijk te signaleren om vervolgens aan te kunnen sluiten op de mogelijkheden van de persoon.

Per leeftijdsgroep (jeugdigen versus (jong)volwassenen) vindt u in de handreiking achtereenvolgens:

  1. informatiebronnen die informatie geven over de normale of gemiddelde ontwikkeling, op basis waarvan achterstanden kunnen worden gesignaleerd op verschillende ontwikkelingsgebieden, maar ook van mogelijke indirecte signalen, zoals gedragsproblemen en gezinsproblemen, 
  2. screeningsinstrumenten die ontwikkelingsachterstanden, maar ook de belangrijkste indirecte kenmerken op een meer gestandaardiseerde manier in kaart kunnen brengen,
  3. instrumenten voor verdiepende diagnostiek naar een LVB/zwakbegaafdheid.

Download hier de Handreiking Vroegsignalering LVB 2017 (pdf).

 

Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

Femke Berends

Communicatieadviseur

Neem contact op met Femke Berends

06 - 12034093 f.berends@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt